مشاهده نسخه دسکتاپ (تمام صفحه)

مشاهده نسخه موبایل

هتل پسیفیک ریجنسی
هتل پسیفیک ریجنسی
کاربر لست سکند
n nouri
نقدها:
گزارش
هتل پسیفیک ریجنسی، مسافرخانه بسيار كثيف و خارج از استاندارد

من ٤ شب بالإجبار در اين هتل بودم و متاسفانه از سايت اگودا با توجه به امتياز انتخاب كردم در بدو ورود شوكه شدم ازلابي و پرسنل كه بسيار محقر و كوچك و كثيف و در حد يك مسافر خانه بين راهي بود وارد اتاق كه شديم اتا ق بزرك و يك آپارتمان محسوب مي شد ولي ملحفه ها كثيف لكه هاي إدرار و.......بود به پذيرش هال اطلاع داديم و سريع اتاق را عِوَض كردند ولي باز همين موارد بدتربود چند بار خواستم و توضيح دادم من فقط ملحفه تميز بدون لك مي خوام گفتند اينا شست شده ولي از بين نرفته يعني مجبور شدم برم ملحفه بگيرم و ان شرايط را تحمل كنم متاسفانه نميشه اينجا توضيح داد چه مواردي را من در تخت و اتاق ديدم از كثيفي و پنهان كاري حمام افتضاح صبحانه وحشتناك ضعيف و كثيف و حال بهم زن من خودم مستقيم هتل را گرفتم و بدترين تجربه بود ولي چون پورسانت خوبي به كارگزار تور ًايراني مي دهند متاسفانه مسافر مي برند به اين هتل مفتضح

نوع سفر:
تاریخ سفر:

دانلود اپلیکیشن موبایل

از اپلیکیشن لست سکند برای خدمات بهتر می توانید استفاده نمایید