رستوران شهرزاد
رستوران شهرزاد
کاربر لست سکند
سپیده ص
نقدها:
گزارش
شماره یک اصفهان بدون شک
این رستوران توسط کاربر پیشنهاد شده

رستوران شهرزاد فوق العاده ست
کیفیت غذاش بی نظیره و میشه با جرأت گفت بهترین کیفیت غذایی در اصفهان هست
اگه به اصفهان سفر می کنید حتما به این رستوران سر بزنید
برخورد کارکنان رستوران خیلی خوبه
فضای میزها کمی نزدیک بهم دیگه ست ولی آزار دهنده نیست
قیمت غذا ها بالاست اما به کیفیت ش می ارزه

نوع سفر:
تاریخ سفر: