رستوران شهرزاد
نعیمه قاسمی
نقدها:
گزارش
خوب ولی شلوغ
توصیه شده توسط کاربر

رستوران شهرزاد رو برای ناهار انتخاب کردیم. من و همراهانم حدود ساعت 13 اونجا بودیم اما سالن رستوران پر بود، و تعدادی هم در راه پله باریک رستوران منتظر جای خالی بودند. یک متصدی در ورودی سالن ایستاده بود و ضمن اینکه از ورود افراد بیشتر از ظرفیت، خودداری میکرد، اسم و تعداد ما رو یادداشت کرد. خیلی طول نکشید که نوبتمون شد. غذا خوب و خوشمزه بود. سفارش ما جوجه، ماهی و خورش ماست بود به همراه مخلفات و سوپ که همگی خوشمزه و با دورچین بودند.
ولی چیزی که من رو اذیت میکرد و خیلی جذب این رستوران نشدم، اول سر و صدای زیاد بود. هم صدای همهمه افراد و هم صدای بسیار بلند زنگ تلفن اذیت کننده بود.
و بعد هم اینکه به خاطر جمعیت زیادی که منتظر هستند، باید سریعتر غذات رو بخوری و جات رو به دیگران بدی. موقع برگشت ما، حتی تو خیابون هم مردم منتظر بودند.
در کل به خاطر این دو مورد احساس آرامش و لذت نداشتم و برای من که ترجیح میدم غذای معمولی اما در فضای بسیار زیبا و آرام بخش بخورم، فقط برای یک بار تجربه خوب بود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: