هتل جواد
ف ك
نقدها:
گزارش
جواد هتلی که چهار ستاره ي واقعي نيست

سلام به همه ي دوستان
من و همسرم در سفري چهار روزه به مشهد، هتل جواد را براي اقامت انتخاب كرديم. پاسخگويي مسئولين اين هتل نامناسب و غيرمحترمانه بود. در بدو ورود مدتي طولاني منتظر تحويل اتاق شديم

با اينكه در زماني وارد هتل شده بوديم كه اتاق قاعدتاً خالي بود. زماني كه از پذيرش سوالي ميپرسيديم يا سوال ما بي جواب مي ماند يا جوابي سرسري تحويل ميدادند. اتاق ما به شدت كم نور بود، سطل زباله ي داخل سرويس بهداشتي درب نداشت، موكتهاي كف كثيف بودند و اتاق فاقد كتري برقي بود. وقتي براي صرف چاي به كافي شاپ هتل مراجعه كرديم براي يك ليوان چاي كيسه اي مبلغ هفت هزار تومان پرداخت كرديم.

من كه پيش از اين به هتلهاي چهارستاره ي شهرهاي ديگر رفته بودم و كيفيت خدمات آنها را در ذهنم با اين هتل مقايسه ميكردم، با خانه داري تماس گرفتم و نارضايتي خود را اعلام نمودم. پاسخ مسئول خانه داري اين بود كه اين هتل نزديك حرم است،

ما مشهدي ها مردم بدي هستيم و كافي شاپ بيزينس هتل است و به همين دليل تنها سوئيتهاي ما داراي كتري برقي هستند. در نهايت پس از كلي بحث، يك كتري برقي و فلاسك چاي براي اتاق ما آوردند.

اين هتل نزديك حرم بود و من دليل ضعف خدمات آن را همين موضوع ميدانم چون به هر موضوعي اشاره ميكرديم پاسخ مسئولين هتل اين بود كه به حرم نزديكيم. در واقع كيفيت، فداي نزديكي مسافت شده بود.

اكثر مسافران هتل هم عراقي، لبناني و پاكستاني بودند كه گذشته از سروصداي زيادي كه شب و نيمه شب در راهروها ايجاد ميكردند، در كثيفي هتل بي تاثير نبودند.
تنها نكته ي مثبت اين هتل، كيفيت غذا و صبحانه هاي متنوع آن بود.

من اگر بار ديگر قصد مسافرت به مشهد را داشته باشم هرگز هرگز اين هتل را انتخاب نخواهم كرد. كيفيت خدمات و اتاقهاي اين هتل در حد دو ستاره هم نبود .

نوع سفر:
تاریخ سفر: