بای دونر
بای دونر
کاربر لست سکند
Alireza Khf
نقدها:
گزارش
بهترین اسکندرکباب دنیا
این رستوران توسط کاربر پیشنهاد شده

ما برای تست کردن اسکندرکباب از افراد ترک سئوال کردیم و از 5نفر ،3نفر بای دونر رو پیشنهاد کردن و2نفر کساب دونر که تصمیم مارو سخت کرد.
برای خرید به مرکز خرید ونیزیا رفته بودیم که با دیدن شعبه بای دونر و کساب دونر کنار هم خرید رو کنار گذاشتیم دل به دریا زدیم و براساس شلوغی به بای دونر رفتیم که واقعا ازین تصمیم خوشحال شدیم.
ما 3 نفر بودیم و 2پرس متوسط اسپایسی سفارش دادیم با سیب زمینی
واقعا طعم بینظیر گوشت که با گذاشتن در دهان آب میشد و ترکیب اون با ماست چکیده که تندی سس رو ملایم میکرد محشر بود.
راستی حتما به گارسون بگید روغن داغ روی اسکندر براتون بریزه که طعمش دوچندان میشه.

نوع سفر:
تاریخ سفر: