رستوران شاندیز جردن
رستوران شاندیز جردن
کاربر لست سکند
nadal
نقدها:
گزارش
شیشلیک شاندیز جردن
این رستوران توسط کاربر پیشنهاد شده

کیفیت غذا ها به خصوص شیشلیکش عالی بود و ارزش تو صف ایستادن را داشت.کباب برگ هم توصیه میشود .و محیط جدید آن بسیار خوب و شیک تر شده هست

نوع سفر:
تاریخ سفر: