گنبد سلطانیه زنجان
گنبد سلطانیه زنجان
کاربر لست سکند
ادریس
نقدها:
گزارش
سلطان گنبدهای جهان
دیدن این جاذبه توسط کاربر پیشنهاد شده است

گنبد سلطانیه قبل از اینکه نزدیکش بشید از دور ابهت و بزرگی ش از رو اتوبان قزوین زنجان مشخصه. دسترسی ش خیلی راحته و واقعن زیبا و استوار پس از گذشت سالیان بسیار استوار ایستاده.
متاسفانه موقع بازدید ما مشغول مرمت و بازسازی بودن و نتونستیم از داخلش دیدن کنیم. محوطه چندان جالبی نداره و با خانه های شخصی محاصره شده, اما به یک بار دیدنش میارزه

نوع سفر:
تاریخ سفر: