پردیس سینمایی کوروش
Alireza Khf
نقدها:
گزارش
شلوغ شلوغ شلوغ

یکی از بزرگترین پردیس سینمایی های تهرانه ولی اگر اینجا رو برای فیلم دیدن انتخاب کنید باید شلوغی اتوبان ستاری ، شلوغی صف پارکینگ ، شلوغی آسانسورها ، شلوغی صف بلیط و شلوغی سالن رو تحمل کنید!!

نوع سفر:
تاریخ سفر: