هتل دریا
هتل دریا
کاربر لست سکند
پیمان مویدی
نقدها:
گزارش
دریا هتلی بسیار معمولی با استخری بزرگ

هتلی ساده و معمولی .
دارای استخری بزرگ که براش امتیاز محسوب میشه اما اکثر استفاده کنندگانش غیر مسافرین بودند و این زیاد خوب نبود .
صبحانه بسیار ساده بود .
در برخوردها نکته منفی یا مثبت خاصی وجود نداشت . و در زمینه دسترسی چون شناخت کافی به شهر ندارم هیچ نظری ندارم پس حد وسط 3 در نظر میگیرم اما به نظر هتل در محل بدی نبود .
در واقع با ارفاق در حد 3 ستاره بود . البته میتونست با کمی رسیدگی به ظاهر هتل یا کیفیت صبحانه رضایت بخش تر باشه .

نوع سفر:
تاریخ سفر: