موزه استالین
پوریا اقتداری
نقدها:
گزارش
موزه استالین، رهبری دیکتاتور
توصیه شده توسط کاربر

جوزف استالین با نام کامل جوزف ویساریونوویچ جوگاشویلی در شهر کوچک گوری به دنیا آمد که بعد ها جزئی از خاک شوروی سابق گردید. البته وی بعد ها در دهه ی سوم زندگی خود، نام «استالین» را برای خود انتخاب کرد که در زبان روسی به معنای «مرد آهنین» است.

جوزف استالین رهبر دیکتاتور جمهوری های سوسیالیستی شوروی از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۵۳ بود که تحت رهبری وی، اتحاد جماهیر شوروی از یک جامعه ی رعیتی به یک ابرقدرت صنعتی و نظامی تبدیل شد.

با این وجود او با خشونت بسیار حکومت می کرد و میلیون ها نفر از مردم این کشور پهناور در طول دوران حکومت وی جان باختند. استالین در خانواده ای فقیر به دنیا آمد و همین موضوع نقش زیادی در گرویدن وی در دوران جوانی به جریانات سیاسی انقلابی و همچنین فعالیت های خرابکارانه و شرارت داشت.

بعد از مرگ ولادیمیر لنین، رهبر جنبش بلشویک ها در سال ۱۹۲۴، استالین تمامی رقبای حزبی خود را از میان برداشت و رهبری کشور را در دست گرفت.


بعد از به قدرت رسیدن، استالین کشاورزی را به صورت یک جنبش اشتراکی سازماندهی کرد و مخالفان خود را به قتل رسانده، تبعید نمود یا به اردوگاه های کار اجباری فرستاد.

استالین در سال های جنگ جهانی دوم از متحدان ایالات متحده و بریتانیا به شمار می آمد اما بعد از پایان جنگ روابط بسیار پرتنشی را با غرب داشت که از آن به دوران «جنگ سرد» یاد می شود. البته بعد از مرگ وی در سال ۱۹۵۳ زمامداران جدید سیاست استالین زدایی از حکومت را در پیش گرفتند.

بر اساس برآوردها وی در قتل بیش از ۲۰ میلیون نفر از مردم کشورش در دوران زمامداری سرکوبگرانه اش دخالت داشته است

نوع سفر:
تاریخ سفر: