رستوران آویشو
Tina Azimi
نقدها:
گزارش
در آشپز تجدیدنظر کنید.

رستوران آویشو رستوران شمالی نسبتا تازه تاسیسی در خیابان گلبرگ است. ما شب ولنتاین به این رستوران رفتیم که بسیار شلوغ بود ولی خوشبختانه پارکینگ داشت. کل رستوران را به مناسبت ولنتاین تزیین کرده بودند و آن شب موسیقی زنده هم داشت. (ولی در مورد شب های دیگر مطمین نیستم.)
برخورد کارکنان عالی بود و غذاها هم ظاهر خیلی خوبی داشت ولی متاسفانه مزه غذاها زمین تا آسمان با ظاهرش متفاوت بود. کباب ترش که به نظر می رسید از شدت مرینیت شدن مثل پنبه نرم باشد، بسیار سفت و بی مزه بود. ماهی هم واقعا هیچ مزه ای نداشت. حتی برنج ساده را هم خوب درنیاورده بودند.
در کل این رستوران مدیریت و دکور خوبی داشت ولی ای کاش در مورد آشپز و نوع پخت غذاها هم تجدیدنظری می کردند تا مثل این روزها انقدر بی رونق نشده بود و مشتری هایی مثل ما دوباره حاضر بودند به اینجا برگردند.

نوع سفر:
تاریخ سفر: