حافظیه (مزار لسان الغیب)
اشکان بروج
نقدها:
گزارش
بهترین آرامش . فرصتی برای گردشگری ادبی
توصیه شده توسط کاربر

مقبره حافظ که مشهور به حافظیه است، از بهترین نقاط دیدنی شهر شیراز هستش.
توصیه میکنم غروب به اینجا بروید و حتما فال حافظ بگیرید.

نوع سفر:
تاریخ سفر: