رستوران جعبه لوکس
Rozhin
نقدها:
گزارش
رستوران جعبه لوکس
این رستوران توسط کاربر پیشنهاد شده

.
پیتزا جعبه لوکس
تبریز ایل گلی ، فلکه خیام، ابتدای خیابان سینا جنب خیابان صنم
.
سفارش و قیمت ها:
پیتزا سوسیس پنیر ۲۵ سانتی 25/000 تومان
پیتزا سیسیلی ۲۵ سانتی 25/000 تومان
فیله سوخاری 30/000 تومان
.
محیط این رستوران بسیار شیک و تمیز بود اما در حالت کلی فضای سنگین و تاریکی داشت که احساس راحتی نداشتیم .
فردی هم که سفارش می گرفت خیلی خشک و جدی و بی حوصله بود.
پیتزا سوسیس پنیر شامل: سوسیس، قارچ ، فلفل دلمه و پنیر بود.
پیتزا سیسیلی شامل: ژامبون ، قارچ، فلفل دلمه ، گوجه فرنگی و پنیر بود.
پیتزا ها اصلا شکل جذابی نداشتند و بسیار بی رنگ و لعاب و بی مزه بودند!
فیله مرغ سوخاری هم خیلی بیمزه و بی نمک بود و فقط سس کنار سوخاری خوب بود.
.
امتیاز به طعم پیتزاها 5/10
امتیاز به طعم فیله سوخاری 4/10
قیمت نسبت به کیفیت 4/10
امتیاز به محیط 7/10
امتیاز به کارکنان 5/10

نوع سفر:
تاریخ سفر: