کارخانه چرم سازی خسروی
نادر مزرعه شادی
نقدها:
گزارش
چرم سازی خسروی
دیدن این جاذبه توسط کاربر پیشنهاد شده است

در انتهای خیابان شریعتی تبریز بنایی با کوره‌های بلند خودنمایی می‌کند. بنایی آجری با معماریی فاخر. این بنا که حالا در اختیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز قرار گرفته است در بدو تاسیس به عنوان کارخانه چرم سازی ساخته شده بود. شخصی را می‌شناختم که مدتی در این کارخانه کار کرده بود.
بعد از موفق نبودن در عبور از یکی از ورودی‌های این دانشگاه به علت دانشجو نبودن، از ورودی دیگر دانشگاه با تعدادی دانشجو عبور کردم.
شاید واگذاری این بنا به دانشگاه هنر بهترین تصمیمی بود که گرفته شده است.
محوطه سازی بسیار زیبایی انجام شده است و خود بنا هم در وضعیتی مناسب قرار دارد.
این مجموعه در چند سالن احداث شده است که هر کدام در زمان خود برای انجام قسمتی از پروسه‌ی دباغی در نظر گرفته شده بودند و حالا هر سالن با کاربری کلاس درس و کارگاه و سالن غذاخوری و سالن اجتماعات در نظر گرفته شده است.
فاصله سالن‌ها و ارتفاع بلند آنها و محوطه سازی بسیار زیبا حس خوبی القا می‌کند.
درب‌ها و پنجرها با طرح‌هایی زیبا نشان از ذوق سازنده بنا دارد.
در قسمتی از این دانشگاه، آثار دانشجویان به فروش می‌رسد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: