خامنه
نادر مزرعه شادی
نقدها:
گزارش
شهری خلوت
(راضی)
توصیه شده توسط کاربر

برای دیدن چنار کهن و قدیمی این شهر و البته دو مسجد قدیمی آن بازدیدی از خامنه داشتم. شهر خامنه در مسیر جاده شبستر-ارومیه قرار دارد.
خامنه در جنوب کوهی به نام میشو و از جاده اصلی به سمت شمال قرار دارد.
در زمان بازدید ما، شهر بسیار خلوت و ساکت بود. البته این خلوتی از نوعی نبود که آزاردهنده باشد و خس خوبی القا می‌کرد. خیابان‌های عریض و تمیز، درختان زیبا در حاشیه خیابان به چشم می‌آمد.
دو مسجد جامع و میرپنج و درخت چنار قدیمی و بک خانه موزه از جاذبه‌های دیدنی این شهر است.
مسجد جامع در حال مرمت و محوطه‌سازی بود. مسجد میرپنج در زمان بازدید ما که قبل از ظهر بود بسته بود و البته موزه هم. بسته بود و تنها موفق به بازدید از درخت چنار ۱۴۰۰ ساله این شهر شدم.

مناسب برای
  • فرهنگی و تاریخی

  • سفرهای مذهبی

نوع سفر:
تاریخ سفر: