رستوران ورجین
کامران
نقدها:
گزارش
ابگوشت های عالی در ورجین
این رستوران توسط کاربر پیشنهاد شده

من یه زمانی خیلی میرفتم ورجین، غذاهای خوبی داره ولی ابگوشتش و ما خیلی دوست داریم ،مکانش هم خوب و دوست داشتنیه و در کنار رودخونه است

نوع سفر:
تاریخ سفر: