حافظیه (مزار لسان الغیب)
پوریا اقتداری
نقدها:
گزارش
حافظیه، آرامگاه مشهورترین شاعر پارسی
توصیه شده توسط کاربر

آرامگاه حافظ به شکل امروزی به دستور کریم خان زند ساخته شد تا مقام حافظ بیش از پیش ارج نهاده شود. حافظ از بزرگترین شاعران فارسی زبان این سرزمین بوده که باعث افتخار هر ایرانی می باشد.
در حال حاظر علاوه بر مزار حافظ، تعداد زیادی از نویسندگان و نام آوران در مجموعه حافظیه با خاک سپرده شده اند.

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید
که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید

از غم هجر مکن ناله و فریاد که من
زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید

نوع سفر:
تاریخ سفر: