Close
باغ موزه نارنجستان قوام
شاهین مالک
نقدها:
گزارش
امکانات
توصیه شده توسط کاربر

این خانه موزه، بطور کلی دارای امکانات مناسبی است اما پتانسیل های زیادی دارد تا دیگر امکانات توریستی و جذاب را نیز در خود جای دهد. برای مثال، می توان از عناصری در حیاط و داخل بنا استفاده کرد تا حس تاریخی را به بازدیدکنندگان داد. استفاده از ابزار مدرن امروزی، این حس را می گیرد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: