حافظیه (مزار لسان الغیب)
Amir Fattahi
نقدها:
گزارش
حافظیه شیراز
توصیه شده توسط کاربر

واقعا جای جذاب و دوست داشتنیه واقعا حال آدم رو خوب میکنه آرامش خاصی داره که میتونین چند ساعت ازش لذت ببرین #تایسیز

نوع سفر:
تاریخ سفر: