Close
مشهد
مونا س
نقدها:
گزارش
یه شهر بزرگ و همچنان در حال پیشرفت
(خوشحال و خیلی راضی)
توصیه شده توسط کاربر

آخرین بار یک ماه پیش رفتم مهشد، ساختمان سازی و احداث هتل ها و ساختمان های تجاری در محدوده خیابان های اطراف حرم خیلی نظرمو جلب کرد، در مدت کمی که مشهد بودم از باغ نادری و ممقبره نادر شاه دیدن کردم ، طرقبه و باغ پونه و شاندیز و بازار رضا و... همه خیلی خوش گذشت مخصوصا حال و هوای بازار رضا خیلی متفاوت بود، از غذای حرم هم قسمت شد و خوردیم.
#تایسیز

مناسب برای
  • خرید

  • تفریح

  • طبیعت گردی

نوع سفر:
تاریخ سفر: