حافظیه (مزار لسان الغیب)
سپيده محمدي
نقدها:
گزارش
جايي براي احساس عشق و ارامشح
توصیه شده توسط کاربر

براي ما كه انقدر به اشعار حافظ خو كرده ايم كه در عزيزترين روزهاي سال مثل شب يلدا و روز اول بهار به ديوان اشعار حافظ رجوع ميكنيم، ديدن حافظيه صفاي خاص خودش را دارد. مخصوصا كه اگر در فصل بهار و سرسبزي و هواي مطبوع به اين مكان برويد.
به گفته خود حافظ و شعري كه بر سر مزارش نوشته شده؛
بر سر تربت من با می و مطرب بنشین
تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم
مطمعنا در اين فضا حس بسيار خوب ارامش و عشق راتجربه ميكنيد.
ما كه هربار بر سر مزار لسان الغيب تفالي هم به ديوان حافظ ميزنيم.
#تايسيز

نوع سفر:
تاریخ سفر: