Close
معبد بهشت
مریم سلیمانی
نقدها:
گزارش
معبد آسمانی پکن
توصیه شده توسط کاربر

معبدی بزرگ و زیبا با باغ گل زیبا که در مرکز شهر واقع شده و بازدیدکننده های زیادی داره
حتما از این معبد دیدن کنید و عظمت معماری چین رو ببینید

نوع سفر:
تاریخ سفر: