لوگوی ایرلاین ایرلاین شماره پرواز مبداء زمانبندی Actual وضعیت تسمه نقاله بار تا فرود
AtlasGlobal AtlasGlobal KK6184/IR712 استانبول 1398-05-31 00:20:00 1398-05-30 23:45:00 فرود آمد
Sun Express Sun Express XQ5646 آدنا 1398-05-31 00:25:00 1398-05-31 00:25:00 لغو شده
Tajik Air Tajik Air 7J105 Dushanbe 1398-05-31 00:30:00 1398-05-31 00:30:00 Remove .
Azerbaijan Airlines Azerbaijan Airlines J29005 باکو 1398-05-31 01:25:00 1398-05-31 01:04:00 فرود آمد
Ukraine International Airlines Ukraine International Airlines PS751 KYIV 1398-05-31 01:25:00 1398-05-31 01:11:00 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W5115 استانبول 1398-05-31 01:00:00 1398-05-31 01:24:00 فرود آمد
Iran Air Iran Air IR5350 نجف 1398-05-31 01:30:00 1398-05-31 01:30:00 Remove .
Turkish Airlines Turkish Airlines TK874 استانبول 1398-05-31 01:40:00 1398-05-31 01:32:00 فرود آمد
Sun Express Sun Express XQ5658 آدنا 1398-05-31 02:05:00 1398-05-31 01:44:00 فرود آمد
Aeroflot Russian Airlines Aeroflot Russian Airlines SU512 مسکو 1398-05-31 02:25:00 1398-05-31 02:06:00 فرود آمد
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2272 تفلیس 1398-05-31 02:15:00 1398-05-31 02:11:00 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W5078 Beijing 1398-05-31 03:10:00 1398-05-31 02:54:00 فرود آمد
AtlasGlobal AtlasGlobal KK1184 استانبول 1398-05-31 03:10:00 1398-05-31 03:02:00 فرود آمد
Taban Airlines Taban Airlines HH7272 استانبول 1398-05-31 03:10:00 1398-05-31 03:09:00 فرود آمد
Taban Airlines Taban Airlines HH7282 بغداد 1398-05-31 02:30:00 1398-05-31 03:24:00 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W55112 Beijing 1398-05-31 03:30:00 1398-05-31 03:30:00 Remove .
Pegasus Airlines Pegasus Airlines PC512 استانبول 1398-05-31 03:45:00 1398-05-31 03:45:00 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W5082 کوالالامپور 1398-05-31 03:45:00 1398-05-31 03:45:00 Remove .
Pegasus Airlines Pegasus Airlines PC6330 آدنا 1398-05-31 03:45:00 1398-05-31 03:45:00 Remove .
Iran Air Iran Air IR1521 Jeddah 1398-05-31 01:55:00 1398-05-31 03:59:00 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W5080 گوانگ ژو 1398-05-31 04:50:00 1398-05-31 04:06:00 فرود آمد
Iran Air Iran Air IR1521 Jeddah 1398-05-31 04:10:00 1398-05-31 04:10:00 Remove .
Qatar Airways Qatar Airways QR490 دوحه 1398-05-31 04:30:00 1398-05-31 04:20:00 فرود آمد
Oman Air Oman Air WY431 مسقط 1398-05-31 04:35:00 1398-05-31 04:22:00 فرود آمد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK872 استانبول 1398-05-31 04:35:00 1398-05-31 04:25:00 فرود آمد
Iran Air Iran Air IR1535 Medina 1398-05-31 04:40:00 1398-05-31 04:31:00 فرود آمد
AtlasGlobal AtlasGlobal KK6530 ازمیر 1398-05-31 04:20:00 1398-05-31 04:36:00 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W51194 Lahore 1398-05-31 05:15:00 1398-05-31 04:48:00 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W5076 شانگهای 1398-05-31 05:00:00 1398-05-31 05:04:00 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W55120 Jakarta 1398-05-31 05:10:00 1398-05-31 05:10:00 Remove .
Mahan Air Mahan Air W5070 دهلی 1398-05-31 05:20:00 1398-05-31 05:20:00 Remove .
AtlasGlobal AtlasGlobal KK6522 آدنا 1398-05-31 05:30:00 1398-05-31 06:34:00 فرود آمد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK878 استانبول 1398-05-31 06:05:00 1398-05-31 06:53:00 فرود آمد
Iran Air Iran Air IR718 استانبول 1398-05-31 06:55:00 1398-05-31 06:55:00 Remove .
Iran Air Iran Air IR756 اسپارتا 1398-05-31 06:40:00 1398-05-31 06:57:00 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W55128 اسپارتا 1398-05-31 07:10:00 1398-05-31 07:10:00 Remove .
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2244 اسپارتا 1398-05-31 07:00:00 1398-05-31 07:20:00 فرود آمد
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2214 استانبول 1398-05-31 03:30:00 1398-05-31 07:34:00 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W51141 Kazan 1398-05-31 08:00:00 1398-05-31 08:00:00 Remove .
EP515 ازمیر 1398-05-31 10:00:00 1398-05-31 09:37:00 فرود آمد
Zagros Airlines Zagros Airlines ZV3002 نجف 1398-05-31 10:00:00 1398-05-31 10:00:00 Remove .
Mahan Air Mahan Air W55037 بغداد 1398-05-31 10:35:00 1398-05-31 10:18:00 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W51102 کابل 1398-05-31 10:30:00 1398-05-31 10:30:00 Remove .
Emirates Airline Emirates Airline EK971 دبی 1398-05-31 10:25:00 1398-05-31 10:34:00 فرود آمد 5
Azerbaijan Airlines Azerbaijan Airlines J29017 باکو 1398-05-31 11:25:00 1398-05-31 11:02:00 فرود آمد 3
6A111 ایروان 1398-05-31 11:00:00 1398-05-31 11:03:00 فرود آمد 2
Iran Air Iran Air IR1479 Medina 1398-05-31 11:55:00 1398-05-31 11:09:00 فرود آمد
Taban Airlines Taban Airlines HH7258 نجف 1398-05-31 11:30:00 1398-05-31 11:21:00 فرود آمد 5
Qatar Airways Qatar Airways QR482 دوحه 1398-05-31 11:35:00 1398-05-31 11:24:00 فرود آمد 1
Iraqi Airways Iraqi Airways IA111 بغداد 1398-05-31 12:30:00 1398-05-31 12:30:00 به موقع 59 دقیقه
I36645 Kazan 1398-05-31 13:40:00 1398-05-31 13:40:00 به موقع 5 2 ساعت و 9 دقیقه
Turkish Airlines Turkish Airlines TK870 استانبول 1398-05-31 14:25:00 1398-05-31 14:25:00 به موقع 4 2 ساعت و 54 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5060 دبی 1398-05-31 14:30:00 1398-05-31 14:30:00 به موقع 6 2 ساعت و 59 دقیقه
Iran Air Iran Air IR813 کراچی 1398-05-31 14:45:00 1398-05-31 14:45:00 به موقع 5 3 ساعت و 14 دقیقه
Air Arabia Air Arabia G9201 شارجه 1398-05-31 14:50:00 1398-05-31 14:50:00 به موقع 1 3 ساعت و 19 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5119 آنکارا 1398-05-31 14:50:00 1398-05-31 14:50:00 به موقع 5 3 ساعت و 19 دقیقه
Kish Air Kish Air Y96030 استانبول 1398-05-31 15:00:00 1398-05-31 15:00:00 Remove .
Iran Air Iran Air IR748 باکو 1398-05-31 15:00:00 1398-05-31 15:00:00 Remove .
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2272 تفلیس 1398-05-31 15:40:00 1398-05-31 15:40:00 به موقع 4 4 ساعت و 9 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5113 استانبول 1398-05-31 15:45:00 1398-05-31 15:45:00 به موقع 2 4 ساعت و 14 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5085 مسکو 1398-05-31 16:00:00 1398-05-31 16:00:00 به موقع 1 4 ساعت و 29 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W51113 وارنا 1398-05-31 16:45:00 1398-05-31 16:45:00 به موقع 2 5 ساعت و 14 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5117 استانبول 1398-05-31 16:45:00 1398-05-31 16:45:00 به موقع 3 5 ساعت و 14 دقیقه
Iran Air Iran Air IR1477 Jeddah 1398-05-31 17:35:00 1398-05-31 17:35:00 به موقع 2 6 ساعت و 4 دقیقه
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2282 بغداد 1398-05-31 17:45:00 1398-05-31 17:45:00 به موقع 1 6 ساعت و 14 دقیقه
OV543 مسقط 1398-05-31 18:10:00 1398-05-31 18:10:00 به موقع 2 6 ساعت و 39 دقیقه
Iran Air Iran Air IR1453 Jeddah 1398-05-31 19:10:00 1398-05-31 19:10:00 به موقع 2 7 ساعت و 39 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5137 بارسلونا 1398-05-31 19:30:00 1398-05-31 19:30:00 به موقع 1 7 ساعت و 59 دقیقه
Iraqi Airways Iraqi Airways IA187 Sulaymaniyah 1398-05-31 19:45:00 1398-05-31 19:45:00 به موقع 2 8 ساعت و 14 دقیقه
Austrian Airlines Austrian Airlines OS871 وین 1398-05-31 20:05:00 1398-05-31 20:05:00 به موقع 2 8 ساعت و 34 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W55065 آمستردام 1398-05-31 20:30:00 1398-05-31 20:30:00 به موقع 5 8 ساعت و 59 دقیقه
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2113 مسقط 1398-05-31 20:45:00 1398-05-31 20:45:00 به موقع 4 9 ساعت و 14 دقیقه
Taban Airlines Taban Airlines HH7234 تفلیس 1398-05-31 21:00:00 1398-05-31 21:00:00 به موقع 6 9 ساعت و 29 دقیقه
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2294 نجف 1398-05-31 21:15:00 1398-05-31 21:15:00 به موقع 5 9 ساعت و 44 دقیقه
Lufthansa Lufthansa LH600 فرانکفورت 1398-05-31 21:45:00 1398-05-31 21:45:00 به موقع 1 10 ساعت و 14 دقیقه
Iran Air Iran Air IR1457 Jeddah 1398-05-31 21:55:00 1398-05-31 21:55:00 به موقع 2 10 ساعت و 24 دقیقه
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2212 استانبول 1398-05-31 22:20:00 1398-05-31 22:20:00 به موقع 5 10 ساعت و 49 دقیقه
Qatar Airways Qatar Airways QR498 دوحه 1398-05-31 22:25:00 1398-05-31 22:25:00 به موقع 2 10 ساعت و 54 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W51153 Beirut 1398-05-31 22:50:00 1398-05-31 22:50:00 به موقع 4 11 ساعت و 19 دقیقه
Iran Air Iran Air IR600 کویت 1398-05-31 23:10:00 1398-05-31 23:10:00 به موقع 6 11 ساعت و 39 دقیقه
EP513 استانبول 1398-05-31 23:15:00 1398-05-31 23:15:00 به موقع 1 11 ساعت و 44 دقیقه
Qatar Airways Qatar Airways QR8408 دوحه 1398-05-31 23:20:00 1398-05-31 23:20:00 Remove .
Mahan Air Mahan Air W5064 دبی 1398-05-31 23:30:00 1398-05-31 23:30:00 به موقع 5 11 ساعت و 59 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5143 دمشق 1398-05-31 23:35:00 1398-05-31 23:35:00 به موقع 2 12 ساعت و 4 دقیقه
Cham Wings Airlines Cham Wings Airlines 6Q561 دمشق 1398-05-31 18:30:00 1398-06-01 02:50:00 با تاخیر 1