لوگوی ایرلاین ایرلاین شماره پرواز مبداء زمانبندی Actual وضعیت تسمه نقاله بار تا فرود
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2272 تفلیس 1397-06-29 00:45:00 1397-06-29 00:40:37 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W5115 استانبول 1397-06-29 01:00:00 1397-06-29 00:52:01 فرود آمد
Sun Express Sun Express XQ5658 آدنا 1397-06-29 01:25:00 1397-06-29 01:06:48 فرود آمد
ALITALIA ALITALIA AZ756 رم 1397-06-29 01:20:00 1397-06-29 01:16:48 فرود آمد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK874 استانبول 1397-06-29 01:30:00 1397-06-29 01:22:54 فرود آمد
Azerbaijan Airlines Azerbaijan Airlines J29005 باکو 1397-06-29 01:25:00 1397-06-29 01:23:00 فرود آمد
KLM Royal Dutch Airlines KLM Royal Dutch Airlines KL433 آمستردام 1397-06-29 01:00:00 1397-06-29 01:40:16 فرود آمد
AtlasGlobal AtlasGlobal KK6520 آدنا 1397-06-29 01:40:00 1397-06-29 01:50:17 فرود آمد
Ukraine International Airlines Ukraine International Airlines PS751 کی‌یف 1397-06-29 01:25:00 1397-06-29 01:53:00 فرود آمد
Aeroflot Russian Airlines Aeroflot Russian Airlines SU512 مسکو 1397-06-29 02:20:00 1397-06-29 01:57:59 فرود آمد
Iran Air Iran Air IR714 آنکارا 1397-06-29 02:20:00 1397-06-29 02:13:51 فرود آمد
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2214 استانبول 1397-06-29 02:40:00 1397-06-29 02:17:54 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W5050 بانکوک 1397-06-29 03:45:00 1397-06-29 02:50:05 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W5078 Beijing 1397-06-29 03:20:00 1397-06-29 03:00:32 فرود آمد
AtlasGlobal AtlasGlobal KK1184 استانبول 1397-06-29 03:15:00 1397-06-29 03:03:37 فرود آمد
Emirates Airline Emirates Airline EK975 دبی 1397-06-29 03:55:00 1397-06-29 03:35:50 فرود آمد
Pegasus Airlines Pegasus Airlines PC512 استانبول 1397-06-29 03:30:00 1397-06-29 03:44:09 فرود آمد
AtlasGlobal AtlasGlobal KK6530 ازمیر 1397-06-29 03:50:00 1397-06-29 03:46:54 فرود آمد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK872 استانبول 1397-06-29 04:00:00 1397-06-29 03:52:00 فرود آمد
Iran Air Iran Air IR738 رم 1397-06-29 03:50:00 1397-06-29 03:53:19 فرود آمد
Qatar Airways Qatar Airways QR490 دوحه 1397-06-29 04:15:00 1397-06-29 03:58:15 فرود آمد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK4000 ازمیر 1397-06-29 04:05:00 1397-06-29 04:18:14 فرود آمد
Oman Air Oman Air WY431 مسقط 1397-06-29 04:35:00 1397-06-29 04:26:18 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W51194 Lahur 1397-06-29 05:20:00 1397-06-29 05:11:30 فرود آمد
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2240 اسپارتا 1397-06-29 05:30:00 1397-06-29 05:29:01 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W5076 شانگهای 1397-06-29 05:00:00 1397-06-29 05:45:24 فرود آمد
Kish Air Kish Air Y96030 استانبول 1397-06-29 05:45:00 1397-06-29 06:07:09 فرود آمد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK878 استانبول 1397-06-29 06:00:00 1397-06-29 06:14:54 فرود آمد
British Airways British Airways BA153 لندن 1397-06-29 06:25:00 1397-06-29 06:22:34 فرود آمد
FH891 آدنا 1397-06-29 07:00:00 1397-06-29 06:27:34 فرود آمد
Iran Air Iran Air IR756 اسپارتا 1397-06-29 07:45:00 1397-06-29 06:45:26 فرود آمد
Zagros Airlines Zagros Airlines ZV3000 استانبول 1397-06-29 08:10:00 1397-06-29 07:53:39 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W55037 بغداد 1397-06-29 10:15:00 1397-06-29 10:09:48 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W51102 کابل 1397-06-29 10:35:00 1397-06-29 10:24:20 فرود آمد
Emirates Airline Emirates Airline EK971 دبی 1397-06-29 10:25:00 1397-06-29 10:36:56 فرود آمد
Azerbaijan Airlines Azerbaijan Airlines J29017 باکو 1397-06-29 11:25:00 1397-06-29 11:03:29 فرود آمد
Qatar Airways Qatar Airways QR482 دوحه 1397-06-29 11:35:00 1397-06-29 11:23:26 فرود آمد
Kuwait Airways Kuwait Airways KU515 کویت 1397-06-29 13:10:00 1397-06-29 12:57:10 فرود آمد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK870 استانبول 1397-06-29 13:50:00 1397-06-29 13:48:36 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W5119 آنکارا 1397-06-29 14:50:00 1397-06-29 14:11:52 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W5060 دبی 1397-06-29 14:30:00 1397-06-29 14:20:08 فرود آمد
Iraqi Airways Iraqi Airways IA111 بغداد 1397-06-29 14:50:00 1397-06-29 14:36:49 فرود آمد
Iran Air Iran Air IR813 کراچی 1397-06-29 14:45:00 1397-06-29 14:42:04 فرود آمد
G9201 شارجه 1397-06-29 14:50:00 1397-06-29 15:00:49 فرود آمد
I36645 Kazan 1397-06-29 16:10:00 1397-06-29 15:27:49 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W5113 استانبول 1397-06-29 15:45:00 1397-06-29 15:38:15 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W5085 مسکو 1397-06-29 16:50:00 1397-06-29 16:23:03 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W51151 ایروان 1397-06-29 16:45:00 1397-06-29 16:26:31 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W5117 استانبول 1397-06-29 16:45:00 1397-06-29 16:39:59 فرود آمد
Emirates Airline Emirates Airline EK979 دبی 1397-06-29 17:40:00 1397-06-29 17:44:14 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W5107 پاریس 1397-06-29 19:30:00 1397-06-29 19:54:03 فرود آمد
Iran Air Iran Air IR748 باکو 1397-06-29 20:30:00 1397-06-29 20:01:25 فرود آمد
Austrian Airlines Austrian Airlines OS873 وین 1397-06-29 20:00:00 1397-06-29 20:03:06 فرود آمد
Iran Air Iran Air IR726 گوتنبورگ 1397-06-29 20:30:00 1397-06-29 20:10:26 فرود آمد
Iraqi Airways Iraqi Airways IA187 Sulaymaniyah 1397-06-29 20:50:00 1397-06-29 20:13:23 فرود آمد
Mahan Air Mahan Air W5137 بارسلونا 1397-06-29 19:30:00 1397-06-29 20:30:06 فرود آمد
Lufthansa Lufthansa LH600 فرانکفورت 1397-06-29 21:25:00 1397-06-29 21:34:07 فرود آمد
Iran Air Iran Air IR722 هامبورگ 1397-06-29 20:10:00 1397-06-29 22:16:05 فرود آمد 3
Qatar Airways Qatar Airways QR498 دوحه 1397-06-29 22:30:00 1397-06-29 22:20:57 فرود آمد 6
Zagros Airlines Zagros Airlines ZV3058 تفلیس 1397-06-29 22:30:00 1397-06-29 22:40:56 فرود آمد 5
Iran Air Iran Air IR724 آمستردام 1397-06-29 21:55:00 1397-06-29 22:55:00 با تاخیر 1
Emirates Airline Emirates Airline EK977 دبی 1397-06-29 23:25:00 1397-06-29 23:25:00 به موقع 4 43 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5064 دبی 1397-06-29 23:30:00 1397-06-29 23:30:00 به موقع 3 48 دقیقه
Turkish Airlines Turkish Airlines TK898 استانبول 1397-06-29 23:45:00 1397-06-29 23:45:00 به موقع 5 1 ساعت و 3 دقیقه