لوگوی ایرلاین ایرلاین شماره پرواز مبداء زمانبندی Actual وضعیت تسمه نقاله بار تا فرود
Mahan Air Mahan Air W5115 استانبول 1398-07-26 00:01:00 1398-07-26 00:01:00 فرود آمد
Azerbaijan Airlines Azerbaijan Airlines J29005 باکو 1398-07-26 00:25:00 1398-07-26 00:13:00 فرود آمد
7B207 KYIV 1398-07-26 00:20:00 1398-07-26 00:20:00 Remove
Zagros Airlines Zagros Airlines ZV3032 نجف 1398-07-26 00:30:00 1398-07-26 00:20:00 فرود آمد
Azerbaijan Airlines Azerbaijan Airlines J29005 باکو 1398-07-26 00:25:00 1398-07-26 00:25:00 Remove
Iran Air Iran Air IR5300 نجف 1398-07-26 00:30:00 1398-07-26 00:30:00 با تاخیر 2
I36659 نجف 1398-07-26 00:20:00 1398-07-26 00:35:00 فرود آمد
Ukraine International Airlines Ukraine International Airlines PS751 KYIV 1398-07-26 00:25:00 1398-07-26 00:35:00 فرود آمد
Sun Express Sun Express XQ5658 آدنا 1398-07-26 01:05:00 1398-07-26 00:48:00 فرود آمد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK874 استانبول 1398-07-26 00:40:00 1398-07-26 00:50:00 فرود آمد
Aeroflot Russian Airlines Aeroflot Russian Airlines SU512 مسکو 1398-07-26 01:25:00 1398-07-26 00:58:00 فرود آمد
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2284 نجف 1398-07-26 01:15:00 1398-07-26 01:15:00 با تاخیر 3
Iran Air Iran Air IR710 لندن 1398-07-26 01:30:00 1398-07-26 01:22:00 فرود آمد
AtlasGlobal AtlasGlobal KK6524 آدنا 1398-07-26 01:40:00 1398-07-26 01:36:00 فرود آمد 2
Taban Airlines Taban Airlines HH7292 نجف 1398-07-26 01:30:00 1398-07-26 01:40:00 فرود آمد 3
AtlasGlobal AtlasGlobal KK1184 استانبول 1398-07-26 02:10:00 1398-07-26 02:03:00 فرود آمد 3
Sun Express Sun Express XQ5904 ازمیر 1398-07-26 01:35:00 1398-07-26 02:24:00 فرود آمد 6
VR6817 نجف 1398-07-26 02:00:00 1398-07-26 02:28:00 فرود آمد 5
Mahan Air Mahan Air W5050 بانکوک 1398-07-26 02:30:00 1398-07-26 02:30:00 به موقع 1 1 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5082 کوالالامپور 1398-07-26 02:45:00 1398-07-26 02:45:00 به موقع 3 16 دقیقه
Pegasus Airlines Pegasus Airlines PC512 استانبول 1398-07-26 02:45:00 1398-07-26 02:45:00 به موقع 4 16 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W55065 نجف 1398-07-26 02:45:00 1398-07-26 02:45:00 به موقع 6 16 دقیقه
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2222 نجف 1398-07-26 02:45:00 1398-07-26 02:45:00 به موقع 5 16 دقیقه
VR6823 نجف 1398-07-26 03:00:00 1398-07-26 03:00:00 به موقع 3 31 دقیقه
TWI971 Ghazipasha 1398-07-26 03:20:00 1398-07-26 03:20:00 به موقع 5 51 دقیقه
AtlasGlobal AtlasGlobal KK6530 ازمیر 1398-07-26 03:20:00 1398-07-26 03:20:00 به موقع 6 51 دقیقه
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2224 نجف 1398-07-26 03:20:00 1398-07-26 03:20:00 به موقع 1 51 دقیقه
Qatar Airways Qatar Airways QR490 دوحه 1398-07-26 03:30:00 1398-07-26 03:30:00 به موقع 2 1 ساعت و 1 دقیقه
Oman Air Oman Air WY431 مسقط 1398-07-26 03:35:00 1398-07-26 03:35:00 به موقع 3 1 ساعت و 6 دقیقه
Turkish Airlines Turkish Airlines TK872 استانبول 1398-07-26 03:35:00 1398-07-26 03:35:00 به موقع 4 1 ساعت و 6 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5076 شانگهای 1398-07-26 04:00:00 1398-07-26 04:00:00 به موقع 3 1 ساعت و 31 دقیقه
Taban Airlines Taban Airlines HH7294 نجف 1398-07-26 04:00:00 1398-07-26 04:00:00 به موقع 6 1 ساعت و 31 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5086 Shenzhen 1398-07-26 04:10:00 1398-07-26 04:10:00 به موقع 1 1 ساعت و 41 دقیقه
Turkish Airlines Turkish Airlines TK878 استانبول 1398-07-26 05:05:00 1398-07-26 05:05:00 به موقع 5 2 ساعت و 36 دقیقه
Iran Air Iran Air IR770 استانبول 1398-07-26 05:45:00 1398-07-26 05:45:00 به موقع 1 3 ساعت و 16 دقیقه
Iran Air Iran Air IR784 دنیزلی 1398-07-26 06:15:00 1398-07-26 06:15:00 به موقع 5 3 ساعت و 46 دقیقه
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2214 استانبول 1398-07-26 02:30:00 1398-07-26 06:30:00 با تاخیر 2
Mahan Air Mahan Air W51139 دنیزلی 1398-07-26 07:00:00 1398-07-26 07:00:00 به موقع 1 4 ساعت و 31 دقیقه
EP513 استانبول 1398-07-25 22:00:00 1398-07-26 07:30:00 با تاخیر 5
Iraqi Airways Iraqi Airways IA1111 بغداد 1398-07-26 09:00:00 1398-07-26 09:00:00 به موقع 6 ساعت و 31 دقیقه
VR6811 نجف 1398-07-26 09:15:00 1398-07-26 09:15:00 به موقع 1 6 ساعت و 46 دقیقه
Emirates Airline Emirates Airline EK971 دبی 1398-07-26 09:25:00 1398-07-26 09:25:00 به موقع 5 6 ساعت و 56 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W55053 نجف 1398-07-26 09:40:00 1398-07-26 09:40:00 به موقع 5 7 ساعت و 11 دقیقه
6A111 ایروان 1398-07-26 10:00:00 1398-07-26 10:00:00 به موقع 7 ساعت و 31 دقیقه
Taban Airlines Taban Airlines HH7260 نجف 1398-07-26 10:00:00 1398-07-26 10:00:00 به موقع 3 7 ساعت و 31 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W55073 نجف 1398-07-26 10:30:00 1398-07-26 10:30:00 به موقع 5 8 ساعت و 1 دقیقه
Qatar Airways Qatar Airways QR482 دوحه 1398-07-26 10:35:00 1398-07-26 10:35:00 به موقع 1 8 ساعت و 6 دقیقه
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2218 نجف 1398-07-26 12:00:00 1398-07-26 12:00:00 به موقع 5 9 ساعت و 31 دقیقه
I36657 نجف 1398-07-26 12:20:00 1398-07-26 12:20:00 به موقع 1 9 ساعت و 51 دقیقه
Iran Air Iran Air IR5300 نجف 1398-07-26 12:30:00 1398-07-26 12:40:00 با تاخیر 6
Iraqi Airways Iraqi Airways IA111 بغداد 1398-07-26 13:00:00 1398-07-26 13:00:00 به موقع 10 ساعت و 31 دقیقه
Taban Airlines Taban Airlines HH7258 نجف 1398-07-26 13:00:00 1398-07-26 13:00:00 به موقع 3 10 ساعت و 31 دقیقه
Turkish Airlines Turkish Airlines TK870 استانبول 1398-07-26 13:25:00 1398-07-26 13:25:00 به موقع 5 10 ساعت و 56 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5060 دبی 1398-07-26 13:30:00 1398-07-26 13:30:00 به موقع 1 11 ساعت و 1 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5119 آنکارا 1398-07-26 13:50:00 1398-07-26 13:50:00 به موقع 4 11 ساعت و 21 دقیقه
Iraqi Airways Iraqi Airways IA109 نصیریه 1398-07-26 14:00:00 1398-07-26 14:00:00 به موقع 11 ساعت و 31 دقیقه
Zagros Airlines Zagros Airlines ZV3012 نجف 1398-07-26 14:00:00 1398-07-26 14:00:00 به موقع 3 11 ساعت و 31 دقیقه
RV7901 نجف 1398-07-26 14:30:00 1398-07-26 14:30:00 به موقع 1 12 ساعت و 1 دقیقه
Iran Air Iran Air IR722 هامبورگ 1398-07-26 14:35:00 1398-07-26 14:35:00 به موقع 2 12 ساعت و 6 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5113 استانبول 1398-07-26 14:45:00 1398-07-26 14:45:00 به موقع 5 12 ساعت و 16 دقیقه
VR6813 نجف 1398-07-26 14:45:00 1398-07-26 14:45:00 به موقع 4 12 ساعت و 16 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5062 دبی 1398-07-26 14:55:00 1398-07-26 14:55:00 به موقع 6 12 ساعت و 26 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W55079 نجف 1398-07-26 15:00:00 1398-07-26 15:00:00 به موقع 3 12 ساعت و 31 دقیقه