لوگوی ایرلاین ایرلاین شماره پرواز مقصد زمانبندی Actual وضعیت تا پرواز
Emirates Airline Emirates Airline EK978/FZ6978 دبی 1398-07-01 01:25:00 1398-07-01 01:33:58 پرواز کرد
Azerbaijan Airlines Azerbaijan Airlines J29006 باکو 1398-07-01 01:25:00 1398-07-01 01:40:53 پرواز کرد
Lufthansa Lufthansa LH601 فرانکفورت 1398-07-01 01:45:00 1398-07-01 01:58:18 پرواز کرد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK875 استانبول 1398-07-01 02:00:00 1398-07-01 02:10:06 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR723 هامبورگ 1398-07-01 02:15:00 1398-07-01 02:44:09 پرواز کرد
Austrian Airlines Austrian Airlines OS872 وین 1398-07-01 02:45:00 1398-07-01 02:48:26 پرواز کرد
Aeroflot Russian Airlines Aeroflot Russian Airlines SU513 مسکو 1398-07-01 02:30:00 1398-07-01 02:53:59 پرواز کرد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK899 استانبول 1398-07-01 03:10:00 1398-07-01 03:28:02 پرواز کرد
Pegasus Airlines Pegasus Airlines PC513 استانبول 1398-07-01 03:40:00 1398-07-01 03:59:15 پرواز کرد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK873 استانبول 1398-07-01 04:30:00 1398-07-01 04:26:16 پرواز کرد
Qatar Airways Qatar Airways QR491 دوحه 1398-07-01 04:40:00 1398-07-01 04:56:23 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W55040 نجف 1398-07-01 05:00:00 1398-07-01 05:16:07 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W5073 آلماتی 1398-07-01 05:25:00 1398-07-01 05:35:51 پرواز کرد
AtlasGlobal AtlasGlobal KK1185 استانبول 1398-07-01 05:30:00 1398-07-01 05:41:00 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W5112 استانبول 1398-07-01 05:50:00 1398-07-01 06:01:04 پرواز کرد
Taban Airlines Taban Airlines HH7281 بغداد 1398-07-01 05:50:00 1398-07-01 06:16:06 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR719 استانبول 1398-07-01 05:45:00 1398-07-01 06:28:40 پرواز کرد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK879 استانبول 1398-07-01 06:35:00 1398-07-01 06:40:07 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR601 کویت 1398-07-01 07:00:00 1398-07-01 06:58:02 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR721 فرانکفورت 1398-07-01 06:20:00 1398-07-01 06:59:36 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W5061 دبی 1398-07-01 07:00:00 1398-07-01 07:06:03 پرواز کرد
I36650 نجف 1398-07-01 07:00:00 1398-07-01 07:22:23 پرواز کرد
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2112 مسقط 1398-07-01 07:00:00 1398-07-01 07:28:53 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR661 Beirut 1398-07-01 07:45:00 1398-07-01 08:01:00 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W5116 استانبول 1398-07-01 08:00:00 1398-07-01 08:28:25 پرواز کرد
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2217 نجف 1398-07-01 08:30:00 1398-07-01 08:59:28 پرواز کرد
Kish Air Kish Air Y96067 بغداد 1398-07-01 07:50:00 1398-07-01 09:03:35 پرواز کرد
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2273 تفلیس 1398-07-01 09:45:00 1398-07-01 10:06:30 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W55038 بغداد 1398-07-01 10:30:00 1398-07-01 10:44:32 پرواز کرد
Emirates Airline Emirates Airline EK972/FZ6972 دبی 1398-07-01 10:40:00 1398-07-01 10:47:25 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W5120 استانبول 1398-07-01 11:25:00 1398-07-01 11:21:33 پرواز کرد
6A112 ایروان 1398-07-01 11:30:00 1398-07-01 11:44:13 پرواز کرد
Qatar Airways Qatar Airways QR483 دوحه 1398-07-01 11:45:00 1398-07-01 11:55:16 پرواز کرد
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2213 استانبول 1398-07-01 13:30:00 1398-07-01 13:30:00 به موقع 29 دقیقه
Kuwait Airways Kuwait Airways KU516/ET1534 کویت 1398-07-01 13:50:00 1398-07-01 13:50:00 به موقع 49 دقیقه
Iraqi Airways Iraqi Airways IA112 بغداد 1398-07-01 14:00:00 1398-07-01 14:00:00 به موقع 59 دقیقه
Turkish Airlines Turkish Airlines TK871 استانبول 1398-07-01 14:20:00 1398-07-01 14:20:00 به موقع 1 ساعت و 19 دقیقه
Taban Airlines Taban Airlines HH7233 تفلیس 1398-07-01 15:30:00 1398-07-01 15:30:00 به موقع 2 ساعت و 29 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W55092 بغداد 1398-07-01 16:15:00 1398-07-01 16:15:00 به موقع 3 ساعت و 14 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5114 استانبول 1398-07-01 16:15:00 1398-07-01 16:15:00 به موقع 3 ساعت و 14 دقیقه
Iran Air Iran Air IR733 پاریس 1398-07-01 16:55:00 1398-07-01 16:55:00 به موقع 3 ساعت و 54 دقیقه
Oman Air Oman Air WY434 مسقط 1398-07-01 16:55:00 1398-07-01 16:55:00 به موقع 3 ساعت و 54 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5065 دبی 1398-07-01 17:00:00 1398-07-01 17:00:00 به موقع 3 ساعت و 59 دقیقه
Iran Air Iran Air IR749 باکو 1398-07-01 18:00:00 1398-07-01 18:00:00 به موقع 4 ساعت و 59 دقیقه
Taban Airlines Taban Airlines HH7271 استانبول 1398-07-01 18:30:00 1398-07-01 18:30:00 به موقع 5 ساعت و 29 دقیقه
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2215 استانبول 1398-07-01 19:00:00 1398-07-01 19:00:00 به موقع 5 ساعت و 59 دقیقه
Iraqi Airways Iraqi Airways IA114 نجف 1398-07-01 19:30:00 1398-07-01 19:30:00 به موقع 6 ساعت و 29 دقیقه
B99702 استانبول 1398-07-01 19:45:00 1398-07-01 19:45:00 به موقع 6 ساعت و 44 دقیقه
EP512 استانبول 1398-07-01 20:00:00 1398-07-01 20:00:00 به موقع 6 ساعت و 59 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W55042 نجف 1398-07-01 20:00:00 1398-07-01 20:00:00 به موقع 6 ساعت و 59 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5077 شانگهای 1398-07-01 21:00:00 1398-07-01 21:00:00 به موقع 7 ساعت و 59 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5051 بانکوک 1398-07-01 21:10:00 1398-07-01 21:10:00 به موقع 8 ساعت و 9 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5083 کوالالامپور 1398-07-01 21:30:00 1398-07-01 21:30:00 به موقع 8 ساعت و 29 دقیقه
Taban Airlines Taban Airlines HH7257 نجف 1398-07-01 21:30:00 1398-07-01 21:30:00 به موقع 8 ساعت و 29 دقیقه
Qatar Airways Qatar Airways QR499 دوحه 1398-07-01 22:40:00 1398-07-01 22:40:00 به موقع 9 ساعت و 39 دقیقه