ایرلاین شماره پرواز مقصد زمانبندی Actual وضعیت کنترل مدارک
Vantage ZV3001 استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۰:۳۰ ۰۰:۳۲ پرواز کرد
Emirates EK978 دبی ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۱:۰۵ ۰۱:۵۸ پرواز کرد
AZAL J29006 باکو ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۲:۲۵ ۰۲:۳۴ پرواز کرد
KLM KL434 آمستردام ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۳:۰۰ ۰۳:۰۶ پرواز کرد
Turkish TK875 استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۳:۰۰ ۰۳:۱۷ پرواز کرد
Lufthansa LH601 فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۲:۵۵ ۰۳:۲۱ پرواز کرد
Aeroflot SU513 مسکو ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۳:۳۰ ۰۳:۳۸ پرواز کرد
Alitalia AZ757 رم ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۴:۱۵ ۰۴:۲۶ پرواز کرد
Turkish TK899 استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۴:۱۰ ۰۴:۳۷ پرواز کرد
Austrian OS872 وین ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۳:۵۵ ۰۴:۴۱ پرواز کرد
Aegean A3949 آتن ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۴:۲۵ ۰۴:۵۶ پرواز کرد
Sunturk PC513 استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۴:۳۵ ۰۵:۳۳ پرواز کرد
Emirates EK976 دبی ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۵:۲۵ ۰۵:۳۷ پرواز کرد
Turkish TK873 استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۵:۳۰ ۰۵:۴۳ پرواز کرد
Qatari QR491 دوحه ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۵:۲۵ ۰۵:۴۷ پرواز کرد
Mahan Air W51152 بیروت ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۵:۳۰ ۰۶:۰۳ پرواز کرد
Oman Air WY432 مسقط ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۵:۲۵ ۰۶:۱۷ پرواز کرد
AtlasGlobal KK1185 استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۶:۰۰ ۰۶:۲۰ پرواز کرد
Queshm Air QB2295 نجف ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۶:۱۵ ۰۶:۵۰ پرواز کرد
Mahan Air W5102 مونیخ ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۶:۴۵ ۰۷:۰۹ پرواز کرد
Iranair IR745 بلگراد ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۶:۵۰ ۰۷:۱۶ پرواز کرد
Mahan Air W5112 استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۶:۵۰ ۰۷:۲۰ پرواز کرد
Mahan Air W5110 میلان ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۷:۱۰ ۰۷:۲۴ پرواز کرد
Mahan Air W51170 اربیل ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۷:۰۰ ۰۷:۴۵ پرواز کرد
Iranair IR1500 مدینه ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۷:۱۰ ۰۷:۵۵ پرواز کرد
Turkish TK879 استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۷:۳۰ ۰۷:۵۷ پرواز کرد
Queshm Air QB2217 نجف ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۷:۳۰ ۰۸:۰۰ پرواز کرد
Iranair IR658 دبی ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۸:۰۰ ۰۸:۱۲ پرواز کرد
Mahan Air W5084 مسکو ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۸:۱۵ ۰۸:۲۹ پرواز کرد
Mahan Air W5118 آنکارا ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۳ پرواز کرد
Mahan Air W5061 دبی ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۸ پرواز کرد
Queshm Air QB2107 بروکسل ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰ به موقع
Mahan Air W5116 استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۹:۰۰ ۰۹:۱۷ پرواز کرد
Iranair IR711 لندن ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۹:۰۰ ۰۹:۲۲ پرواز کرد
Iranair IR810 بمبئی ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۷:۰۵ ۰۹:۲۴ پرواز کرد
Air France AF755 پاریس ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۹:۱۰ ۰۹:۲۷ پرواز کرد
Iranair IR729 کلن ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۰۹:۳۰ ۰۹:۴۸ پرواز کرد
Iranair IR733 پاریس ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۱۰:۱۵ ۱۰:۱۵ به موقع
Emirates EK972 دبی ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۱۱:۴۰ ۱۱:۴۰ به موقع ۲۱-۲۶
Kishair Y96079 تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۱۱:۵۰ ۱۱:۵۰ به موقع ۱۳-۱۵
AZAL J29018 باکو ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۱۲:۲۵ ۱۲:۲۵ به موقع ۱۶-۱۸
Qatari QR483 دوحه ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۱۲:۴۵ ۱۲:۴۵ به موقع ۷۱-۷۸
Mahan Air W51174 بغداد ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۱۳:۱۵ ۱۳:۱۵ به موقع ۶۱-۶۴
Astanaline KC252 آلماتی ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۱۳:۵۵ ۱۳:۵۵ به موقع ۶۵-۶۸
Atalar I36619 آنکارا ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰ به موقع ۱۳-۱۵
Kuwaiti KU516 کویت ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۱۴:۱۰ ۱۴:۱۰ به موقع ۲۱-۲۳
Arabia G9202 شارجه ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۱۴:۵۵ ۱۴:۵۵ به موقع ۴۴-۴۶
Shamwing 6Q562 دمشق ۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۱۱:۳۵ ۱۵:۰۰ با تأخیر ۸۳-۸۵