لوگوی ایرلاین ایرلاین شماره پرواز مقصد زمانبندی Actual وضعیت تا پرواز
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2285 نجف 1398-07-25 21:30:00 1398-07-25 23:30:00 با تاخیر
Mahan Air Mahan Air W51138 دنیزلی 1398-07-26 00:05:00 1398-07-26 01:17:38 پرواز کرد
Emirates Airline Emirates Airline EK978/FZ6978 دبی 1398-07-26 01:25:00 1398-07-26 01:41:53 پرواز کرد
Azerbaijan Airlines Azerbaijan Airlines J29006 باکو 1398-07-26 01:25:00 1398-07-26 01:56:10 پرواز کرد
Sun Express Sun Express XQ5659 آدنا 1398-07-26 01:55:00 1398-07-26 02:09:38 پرواز کرد
Lufthansa Lufthansa LH601 فرانکفورت 1398-07-26 01:45:00 1398-07-26 02:11:54 پرواز کرد
7B208 KYIV 1398-07-26 00:55:00 1398-07-26 02:25:25 پرواز کرد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK875 استانبول 1398-07-26 01:50:00 1398-07-26 02:34:08 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR723 هامبورگ 1398-07-26 02:15:00 1398-07-26 02:43:53 پرواز کرد
Aeroflot Russian Airlines Aeroflot Russian Airlines SU513 مسکو 1398-07-26 02:30:00 1398-07-26 02:48:35 پرواز کرد
Austrian Airlines Austrian Airlines OS872 وین 1398-07-26 02:45:00 1398-07-26 02:55:38 پرواز کرد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK901 استانبول 1398-07-26 03:00:00 1398-07-26 03:00:00 به موقع 28 دقیقه
AtlasGlobal AtlasGlobal KK6525/KK6523 آدنا 1398-07-26 02:40:00 1398-07-26 03:21:35 پرواز کرد
Sun Express Sun Express XQ5905 ازمیر 1398-07-26 02:50:00 1398-07-26 03:40:00 با تاخیر
Pegasus Airlines Pegasus Airlines PC513 استانبول 1398-07-26 03:40:00 1398-07-26 03:40:00 به موقع 11 دقیقه
Turkish Airlines Turkish Airlines TK873 استانبول 1398-07-26 04:15:00 1398-07-26 04:15:00 به موقع 46 دقیقه
Ukraine International Airlines Ukraine International Airlines PS752 KYIV 1398-07-26 04:15:00 1398-07-26 04:15:00 به موقع 46 دقیقه
AtlasGlobal AtlasGlobal KK6531 ازمیر 1398-07-26 04:20:00 1398-07-26 04:20:00 به موقع 51 دقیقه
TWI972 Ghazipasha 1398-07-26 04:20:00 1398-07-26 04:20:00 به موقع 51 دقیقه
Oman Air Oman Air WY432 مسقط 1398-07-26 04:25:00 1398-07-26 04:25:00 به موقع 56 دقیقه
Qatar Airways Qatar Airways QR491 دوحه 1398-07-26 04:40:00 1398-07-26 04:40:00 به موقع 1 ساعت و 11 دقیقه
VR6810 نجف 1398-07-26 05:00:00 1398-07-26 05:00:00 به موقع 1 ساعت و 31 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W51104 S.Petersburg 1398-07-26 05:30:00 1398-07-26 05:30:00 به موقع 2 ساعت و 1 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W55054 نجف 1398-07-26 05:30:00 1398-07-26 05:30:00 به موقع 2 ساعت و 1 دقیقه
AtlasGlobal AtlasGlobal KK1185 استانبول 1398-07-26 05:30:00 1398-07-26 05:30:00 به موقع 2 ساعت و 1 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5112 استانبول 1398-07-26 05:50:00 1398-07-26 05:50:00 به موقع 2 ساعت و 21 دقیقه
Taban Airlines Taban Airlines HH7259 نجف 1398-07-26 05:50:00 1398-07-26 05:50:00 به موقع 2 ساعت و 21 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W55074 نجف 1398-07-26 06:15:00 1398-07-26 06:15:00 به موقع 2 ساعت و 46 دقیقه
Turkish Airlines Turkish Airlines TK879 استانبول 1398-07-26 06:35:00 1398-07-26 06:35:00 به موقع 3 ساعت و 6 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5118 آنکارا 1398-07-26 07:00:00 1398-07-26 07:00:00 به موقع 3 ساعت و 31 دقیقه
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2112 مسقط 1398-07-26 07:00:00 1398-07-26 07:00:00 به موقع 3 ساعت و 31 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5061 دبی 1398-07-26 07:00:00 1398-07-26 07:00:00 به موقع 3 ساعت و 31 دقیقه
I36650 نجف 1398-07-26 07:15:00 1398-07-26 07:15:00 به موقع 3 ساعت و 46 دقیقه
Taban Airlines Taban Airlines HH7291 نجف 1398-07-26 08:00:00 1398-07-26 08:00:00 به موقع 4 ساعت و 31 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5116 استانبول 1398-07-26 08:00:00 1398-07-26 08:00:00 به موقع 4 ساعت و 31 دقیقه
Iran Air Iran Air IR751 میلان 1398-07-26 05:50:00 1398-07-26 08:30:00 با تاخیر
Iran Air Iran Air IR733 پاریس 1398-07-26 08:30:00 1398-07-26 08:30:00 به موقع 5 ساعت و 1 دقیقه
I36656 نجف 1398-07-26 08:30:00 1398-07-26 08:30:00 به موقع 5 ساعت و 1 دقیقه
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2295 نجف 1398-07-26 08:30:00 1398-07-26 08:30:00 به موقع 5 ساعت و 1 دقیقه
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2219 نجف 1398-07-26 08:30:00 1398-07-26 08:30:00 به موقع 5 ساعت و 1 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5063 دبی 1398-07-26 08:45:00 1398-07-26 08:45:00 به موقع 5 ساعت و 16 دقیقه
Iran Air Iran Air IR5301 نجف 1398-07-26 08:30:00 1398-07-26 08:55:00 با تاخیر
Iran Air Iran Air IR810 Mumbai 1398-07-26 06:45:00 1398-07-26 09:15:00 با تاخیر
Iraqi Airways Iraqi Airways IA110 نصیریه 1398-07-26 10:00:00 1398-07-26 10:00:00 به موقع 6 ساعت و 31 دقیقه
Zagros Airlines Zagros Airlines ZV3013 نجف 1398-07-26 10:00:00 1398-07-26 10:00:00 به موقع 6 ساعت و 31 دقیقه
VR6812 نجف 1398-07-26 10:30:00 1398-07-26 10:30:00 به موقع 7 ساعت و 1 دقیقه
Emirates Airline Emirates Airline EK972/FZ6972 دبی 1398-07-26 10:40:00 1398-07-26 10:40:00 به موقع 7 ساعت و 11 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W55080 نجف 1398-07-26 10:50:00 1398-07-26 10:50:00 به موقع 7 ساعت و 21 دقیقه
RV7900 نجف 1398-07-26 11:00:00 1398-07-26 11:00:00 به موقع 7 ساعت و 31 دقیقه
VR6818 نجف 1398-07-26 11:30:00 1398-07-26 11:30:00 به موقع 8 ساعت و 1 دقیقه
6A112 ایروان 1398-07-26 11:30:00 1398-07-26 11:30:00 به موقع 8 ساعت و 1 دقیقه
Qatar Airways Qatar Airways QR483 دوحه 1398-07-26 11:45:00 1398-07-26 11:45:00 به موقع 8 ساعت و 16 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W55060 اربیل 1398-07-26 12:00:00 1398-07-26 12:00:00 به موقع 8 ساعت و 31 دقیقه
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2283 نجف 1398-07-26 13:15:00 1398-07-26 13:15:00 به موقع 9 ساعت و 46 دقیقه
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2213 استانبول 1398-07-26 13:30:00 1398-07-26 13:30:00 به موقع 10 ساعت و 1 دقیقه
Iran Air Iran Air IR5303 نجف 1398-07-26 13:30:00 1398-07-26 13:30:00 به موقع 10 ساعت و 1 دقیقه
I36658 نجف 1398-07-26 14:00:00 1398-07-26 14:00:00 به موقع 10 ساعت و 31 دقیقه
Iraqi Airways Iraqi Airways IA112 بغداد 1398-07-26 14:00:00 1398-07-26 14:00:00 به موقع 10 ساعت و 31 دقیقه
EP512 استانبول 1398-07-26 14:15:00 1398-07-26 14:15:00 به موقع 10 ساعت و 46 دقیقه
Turkish Airlines Turkish Airlines TK871 استانبول 1398-07-26 14:20:00 1398-07-26 14:20:00 به موقع 10 ساعت و 51 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W55058 Sulaymaniyah 1398-07-26 14:50:00 1398-07-26 14:50:00 به موقع 11 ساعت و 21 دقیقه
Iraqi Airways Iraqi Airways IA1112 بغداد 1398-07-26 15:00:00 1398-07-26 15:00:00 به موقع 11 ساعت و 31 دقیقه
Zagros Airlines Zagros Airlines ZV3023 نجف 1398-07-26 15:00:00 1398-07-26 15:00:00 به موقع 11 ساعت و 31 دقیقه