لوگوی ایرلاین ایرلاین شماره پرواز مقصد زمانبندی Actual وضعیت تا پرواز
Emirates Airline Emirates Airline EK978/FZ6978 دبی 1397-07-30 01:15:00 1397-07-30 01:11:54 پرواز کرد
Azerbaijan Airlines Azerbaijan Airlines J29006 باکو 1397-07-30 01:25:00 1397-07-30 01:23:21 پرواز کرد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK875 استانبول 1397-07-30 02:00:00 1397-07-30 02:13:36 پرواز کرد
Aeroflot Russian Airlines Aeroflot Russian Airlines SU513 مسکو 1397-07-30 02:30:00 1397-07-30 02:26:50 پرواز کرد
Austrian Airlines Austrian Airlines OS872 وین 1397-07-30 02:55:00 1397-07-30 03:14:08 پرواز کرد
ALITALIA ALITALIA AZ757 رم 1397-07-30 03:15:00 1397-07-30 03:26:36 پرواز کرد
Pegasus Airlines Pegasus Airlines PC513 استانبول 1397-07-30 03:35:00 1397-07-30 04:35:49 پرواز کرد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK873 استانبول 1397-07-30 04:30:00 1397-07-30 05:04:34 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W55080 نجف 1397-07-30 05:00:00 1397-07-30 05:07:26 پرواز کرد
AtlasGlobal AtlasGlobal KK1185 استانبول 1397-07-30 05:00:00 1397-07-30 05:20:49 پرواز کرد
Qatar Airways Qatar Airways QR491 دوحه 1397-07-30 04:25:00 1397-07-30 05:37:39 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR719 استانبول 1397-07-30 05:45:00 1397-07-30 05:51:49 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W5112 استانبول 1397-07-30 05:50:00 1397-07-30 06:04:29 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR721 فرانکفورت 1397-07-30 06:20:00 1397-07-30 06:40:37 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR5379 تفلیس 1397-07-30 06:30:00 1397-07-30 06:43:33 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W5061 دبی 1397-07-30 07:00:00 1397-07-30 07:08:29 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR751 میلان 1397-07-30 07:00:00 1397-07-30 07:14:00 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR661 Beirut 1397-07-30 06:30:00 1397-07-30 07:19:00 پرواز کرد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK879 استانبول 1397-07-30 06:30:00 1397-07-30 07:21:40 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR713 استکهلم 1397-07-30 07:05:00 1397-07-30 07:42:14 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W5116 استانبول 1397-07-30 08:00:00 1397-07-30 08:00:49 پرواز کرد
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2219 بغداد 1397-07-30 07:50:00 1397-07-30 08:27:01 پرواز کرد
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2217 نجف 1397-07-30 08:30:00 1397-07-30 08:34:53 پرواز کرد
I36644 Kazan 1397-07-30 09:00:00 1397-07-30 08:52:14 پرواز کرد
Taban Airlines Taban Airlines HH7233 تفلیس 1397-07-30 08:30:00 1397-07-30 09:18:09 پرواز کرد
I36658 نجف 1397-07-30 08:30:00 1397-07-30 09:50:03 پرواز کرد
Taban Airlines Taban Airlines HH7261 نجف 1397-07-30 10:30:00 1397-07-30 10:46:14 پرواز کرد
Emirates Airline Emirates Airline EK972/FZ6972 دبی 1397-07-30 10:40:00 1397-07-30 11:05:04 پرواز کرد
Kish Air Kish Air Y96079 تفلیس 1397-07-30 10:50:00 1397-07-30 11:11:14 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W55088 نجف 1397-07-30 11:15:00 1397-07-30 11:27:15 پرواز کرد
Qatar Airways Qatar Airways QR483 دوحه 1397-07-30 11:45:00 1397-07-30 12:02:00 پرواز کرد
Meraj Airlines Meraj Airlines IJ4805 استانبول 1397-07-30 12:10:00 1397-07-30 12:18:55 پرواز کرد
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2213 استانبول 1397-07-30 12:00:00 1397-07-30 12:23:15 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR5339 نجف 1397-07-30 12:30:00 1397-07-30 12:45:51 پرواز کرد
Taban Airlines Taban Airlines HH7259 نجف 1397-07-30 13:00:00 1397-07-30 13:08:59 پرواز کرد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK871 استانبول 1397-07-30 14:20:00 1397-07-30 14:39:49 پرواز کرد
I36660 نجف 1397-07-30 13:30:00 1397-07-30 14:51:02 پرواز کرد
Iraqi Airways Iraqi Airways IA112 بغداد 1397-07-30 14:50:00 1397-07-30 14:53:50 پرواز کرد
EP550 ایروان 1397-07-30 15:30:00 1397-07-30 15:30:00 لغو شده
Taban Airlines Taban Airlines HH7257 نجف 1397-07-30 14:00:00 1397-07-30 15:35:49 پرواز کرد
Zagros Airlines Zagros Airlines ZV3013 نجف 1397-07-30 16:00:00 1397-07-30 16:00:00 لغو شده
Iran Air Iran Air IR749 باکو 1397-07-30 15:55:00 1397-07-30 16:07:49 پرواز کرد
I36650 نجف 1397-07-30 13:30:00 1397-07-30 16:19:18 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W5114 استانبول 1397-07-30 16:15:00 1397-07-30 16:24:02 پرواز کرد
Kish Air Kish Air Y96051 نجف 1397-07-30 16:30:00 1397-07-30 16:54:37 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W55038 بغداد 1397-07-30 17:00:00 1397-07-30 17:14:54 پرواز کرد
Oman Air Oman Air WY434 مسقط 1397-07-30 16:55:00 1397-07-30 17:24:08 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W5065 دبی 1397-07-30 17:00:00 1397-07-30 17:38:49 پرواز کرد
China Southern Airlines China Southern Airlines CZ6076 Beijing 1397-07-30 17:55:00 1397-07-30 17:55:00 لغو شده
Turkish Airlines Turkish Airlines TK6550 کراچی 1397-07-30 17:55:00 1397-07-30 17:55:00 Remove
Iran Air Iran Air IR4709 Al Maktoum 1397-07-30 18:00:00 1397-07-30 18:00:00 Remove
I39051 Mehrabad 1397-07-30 18:00:00 1397-07-30 18:00:00 Remove
Emirates Airline Emirates Airline EK980/FZ6980 دبی 1397-07-30 18:10:00 1397-07-30 18:10:37 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR5367 نجف 1397-07-30 17:00:00 1397-07-30 18:30:00 با تاخیر
I36662 نجف 1397-07-30 18:50:00 1397-07-30 18:50:00 به موقع 19 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5142 دمشق 1397-07-30 19:15:00 1397-07-30 19:15:00 به موقع 5 دقیقه
Iraqi Airways Iraqi Airways IA114 نجف 1397-07-30 19:30:00 1397-07-30 19:30:00 به موقع 20 دقیقه
I36617 استانبول 1397-07-30 19:30:00 1397-07-30 19:30:00 لغو شده
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2215 استانبول 1397-07-30 18:00:00 1397-07-30 20:00:00 با تاخیر
Iran Air Iran Air IR5301 بغداد 1397-07-30 20:30:00 1397-07-30 20:30:00 به موقع 1 ساعت و 20 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5077 شانگهای 1397-07-30 21:00:00 1397-07-30 21:00:00 به موقع 1 ساعت و 50 دقیقه
Cham Wings Airlines Cham Wings Airlines 6Q562 دمشق 1397-07-30 21:00:00 1397-07-30 21:00:00 به موقع 1 ساعت و 50 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5051 بانکوک 1397-07-30 21:10:00 1397-07-30 21:10:00 لغو شده
Mahan Air Mahan Air W5083 کوالالامپور 1397-07-30 21:30:00 1397-07-30 21:30:00 به موقع 2 ساعت و 20 دقیقه
Kish Air Kish Air Y96031 استانبول 1397-07-30 21:35:00 1397-07-30 21:35:00 لغو شده
Turkish Airlines Turkish Airlines TK877 استانبول 1397-07-30 21:35:00 1397-07-30 21:35:00 لغو شده
Kish Air Kish Air Y96057 نجف 1397-07-30 22:00:00 1397-07-30 22:00:00 به موقع 2 ساعت و 50 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W55040 نجف 1397-07-30 22:20:00 1397-07-30 22:20:00 به موقع 3 ساعت و 10 دقیقه
Qatar Airways Qatar Airways QR499 دوحه 1397-07-30 22:40:00 1397-07-30 22:40:00 به موقع 3 ساعت و 30 دقیقه
Zagros Airlines Zagros Airlines ZV3001 استانبول 1397-07-30 23:30:00 1397-07-30 23:30:00 لغو شده
Lufthansa Lufthansa LH601 فرانکفورت 1397-07-30 01:55:00 1397-08-01 07:30:00 با تاخیر