لوگوی ایرلاین ایرلاین شماره پرواز مقصد زمانبندی Actual وضعیت تا پرواز
Emirates Airline Emirates Airline EK978/FZ6978 دبی 1398-03-06 01:05:00 1398-03-06 01:11:20 پرواز کرد
Azerbaijan Airlines Azerbaijan Airlines J29006 باکو 1398-03-06 02:25:00 1398-03-06 02:41:28 پرواز کرد
Lufthansa Lufthansa LH601 فرانکفورت 1398-03-06 02:45:00 1398-03-06 03:02:52 پرواز کرد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK875 استانبول 1398-03-06 03:00:00 1398-03-06 03:19:57 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR723 هامبورگ 1398-03-06 03:15:00 1398-03-06 03:40:39 پرواز کرد
Aeroflot Russian Airlines Aeroflot Russian Airlines SU513 مسکو 1398-03-06 03:30:00 1398-03-06 03:51:53 پرواز کرد
Austrian Airlines Austrian Airlines OS872 وین 1398-03-06 03:45:00 1398-03-06 04:01:30 پرواز کرد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK899 استانبول 1398-03-06 04:10:00 1398-03-06 04:22:36 پرواز کرد
Pegasus Airlines Pegasus Airlines PC513 استانبول 1398-03-06 04:40:00 1398-03-06 04:52:48 پرواز کرد
Qatar Airways Qatar Airways QR491 دوحه 1398-03-06 05:40:00 1398-03-06 05:45:33 پرواز کرد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK873 استانبول 1398-03-06 05:30:00 1398-03-06 05:57:48 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR721 فرانکفورت 1398-03-06 05:50:00 1398-03-06 06:17:39 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W5073 آلماتی 1398-03-06 06:25:00 1398-03-06 06:26:37 پرواز کرد
AtlasGlobal AtlasGlobal KK1185 استانبول 1398-03-06 06:20:00 1398-03-06 06:34:01 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W5112 استانبول 1398-03-06 06:50:00 1398-03-06 06:57:39 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W55092 بغداد 1398-03-06 07:00:00 1398-03-06 07:11:05 پرواز کرد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK879 استانبول 1398-03-06 07:35:00 1398-03-06 07:38:13 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR601 کویت 1398-03-06 08:00:00 1398-03-06 07:54:52 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W5061 دبی 1398-03-06 08:00:00 1398-03-06 08:07:58 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR719 استانبول 1398-03-06 06:45:00 1398-03-06 08:30:57 پرواز کرد
Mahan Air Mahan Air W5116 استانبول 1398-03-06 09:00:00 1398-03-06 09:17:48 پرواز کرد
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2217 نجف 1398-03-06 09:30:00 1398-03-06 09:50:54 پرواز کرد
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2273 تفلیس 1398-03-06 10:45:00 1398-03-06 11:00:10 پرواز کرد
Meraj Airlines Meraj Airlines IJ4805 استانبول 1398-03-06 12:30:00 1398-03-06 12:34:33 پرواز کرد
Qatar Airways Qatar Airways QR483 دوحه 1398-03-06 12:45:00 1398-03-06 12:58:29 پرواز کرد
Kuwait Airways Kuwait Airways KU516/ET1534 کویت 1398-03-06 14:50:00 1398-03-06 14:21:58 پرواز کرد
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2213 استانبول 1398-03-06 14:30:00 1398-03-06 14:32:05 پرواز کرد
EP512 استانبول 1398-03-06 15:00:00 1398-03-06 15:14:32 پرواز کرد
Iraqi Airways Iraqi Airways IA112 بغداد 1398-03-06 15:50:00 1398-03-06 16:10:31 پرواز کرد
Turkish Airlines Turkish Airlines TK871 استانبول 1398-03-06 15:20:00 1398-03-06 16:14:03 پرواز کرد
Taban Airlines Taban Airlines HH7233 تفلیس 1398-03-06 16:30:00 1398-03-06 16:48:04 پرواز کرد
Iran Air Iran Air IR749 باکو 1398-03-06 17:10:00 1398-03-06 17:10:00 به موقع 12 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5114 استانبول 1398-03-06 17:15:00 1398-03-06 17:15:00 به موقع 17 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5065 دبی 1398-03-06 17:40:00 1398-03-06 17:40:00 به موقع 42 دقیقه
Iran Air Iran Air IR733 پاریس 1398-03-06 17:55:00 1398-03-06 17:55:00 به موقع 57 دقیقه
Oman Air Oman Air WY434 مسقط 1398-03-06 17:55:00 1398-03-06 17:55:00 به موقع 57 دقیقه
Qeshm Airlines Qeshm Airlines QB2215 استانبول 1398-03-06 18:30:00 1398-03-06 18:30:00 به موقع 1 ساعت و 32 دقیقه
Emirates Airline Emirates Airline EK980/FZ6980 دبی 1398-03-06 19:10:00 1398-03-06 19:10:00 به موقع 2 ساعت و 12 دقیقه
Iraqi Airways Iraqi Airways IA114 نجف 1398-03-06 20:30:00 1398-03-06 20:30:00 به موقع 3 ساعت و 32 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W55042 نجف 1398-03-06 21:00:00 1398-03-06 21:00:00 به موقع 4 ساعت و 2 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5077 شانگهای 1398-03-06 22:00:00 1398-03-06 22:00:00 به موقع 5 ساعت و 2 دقیقه
Taban Airlines Taban Airlines HH7257 نجف 1398-03-06 22:30:00 1398-03-06 22:30:00 به موقع 5 ساعت و 32 دقیقه
Mahan Air Mahan Air W5083 کوالالامپور 1398-03-06 22:30:00 1398-03-06 22:30:00 به موقع 5 ساعت و 32 دقیقه
Qatar Airways Qatar Airways QR499 دوحه 1398-03-06 23:40:00 1398-03-06 23:40:00 به موقع 6 ساعت و 42 دقیقه