تور‌ها

4.7
از 1692 رای
آگهی پرنده مهاجر - جایگاه E - دسکتاپ
عنوان تور و هتل
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین و آژانس
قیمت و جزيیات
Grand Mercure Phuket Patong
4.3
Grand Mercure Phuket Patong
BB
پوکت
4 شب
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
0
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
BB
سنگاپور
3 شب
Traders Kuala Lumpur hotel
5
Traders Kuala Lumpur hotel
BB
کوالالامپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
سلام ایر
رفت: جمعه 9/24 ساعت: 19:55
سلام ایر
برگشت: سه‌شنبه 10/5 ساعت: 04:30
98,320,000 تومان
مشاهده تور
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
0
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
BB
سنگاپور
3 شب
Aryaduta Bali Hotel
0
Aryaduta Bali Hotel
BB
بالی
3 شب
Traders Kuala Lumpur hotel
5
Traders Kuala Lumpur hotel
BB
کوالالامپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
پرنده مهاجر
سلام ایر
رفت: شنبه 9/25 ساعت: 11:55
سلام ایر
برگشت: چهارشنبه 10/6 ساعت: 03:15
101,660,000 تومان
مشاهده تور
آگهی کیارا سیر - جایگاه F - دسکتاپ
Grand Mercure Phuket Patong
4.3
Grand Mercure Phuket Patong
BB
پوکت
4 شب
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
0
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
BB
سنگاپور
3 شب
Traders Kuala Lumpur hotel
5
Traders Kuala Lumpur hotel
BB
کوالالامپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
سلام ایر
رفت: جمعه 10/1 ساعت: 19:55
سلام ایر
برگشت: سه‌شنبه 10/12 ساعت: 04:30
116,320,000 تومان
مشاهده تور
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
0
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
BB
سنگاپور
3 شب
Aryaduta Bali Hotel
0
Aryaduta Bali Hotel
BB
بالی
3 شب
Traders Kuala Lumpur hotel
5
Traders Kuala Lumpur hotel
BB
کوالالامپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
پرنده مهاجر
سلام ایر
رفت: شنبه 10/2 ساعت: 11:55
سلام ایر
برگشت: چهارشنبه 10/13 ساعت: 03:15
119,060,000 تومان
مشاهده تور
آگهی مقتدر - F پلاس - دسکتاپ
Grand Mercure Phuket Patong
4.3
Grand Mercure Phuket Patong
BB
پوکت
4 شب
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
0
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
BB
سنگاپور
3 شب
Traders Kuala Lumpur hotel
5
Traders Kuala Lumpur hotel
BB
کوالالامپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
سلام ایر
رفت: جمعه 10/8 ساعت: 19:55
سلام ایر
برگشت: سه‌شنبه 10/19 ساعت: 04:30
106,320,000 تومان
مشاهده تور
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
0
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
BB
سنگاپور
3 شب
Aryaduta Bali Hotel
0
Aryaduta Bali Hotel
BB
بالی
3 شب
Traders Kuala Lumpur hotel
5
Traders Kuala Lumpur hotel
BB
کوالالامپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
پرنده مهاجر
سلام ایر
رفت: سه‌شنبه 10/12 ساعت: 11:55
سلام ایر
برگشت: شنبه 10/23 ساعت: 03:15
101,760,000 تومان
مشاهده تور
Grand Mercure Phuket Patong
4.3
Grand Mercure Phuket Patong
BB
پوکت
4 شب
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
0
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
BB
سنگاپور
3 شب
Traders Kuala Lumpur hotel
5
Traders Kuala Lumpur hotel
BB
کوالالامپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
سلام ایر
رفت: جمعه 10/15 ساعت: 19:55
سلام ایر
برگشت: سه‌شنبه 10/26 ساعت: 04:30
106,320,000 تومان
مشاهده تور
Grand Mercure Phuket Patong
4.3
Grand Mercure Phuket Patong
BB
پوکت
4 شب
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
0
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
BB
سنگاپور
3 شب
Traders Kuala Lumpur hotel
5
Traders Kuala Lumpur hotel
BB
کوالالامپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
سلام ایر
رفت: جمعه 10/22 ساعت: 19:55
سلام ایر
برگشت: سه‌شنبه 11/3 ساعت: 04:30
96,320,000 تومان
مشاهده تور
Grand Mercure Phuket Patong
4.3
Grand Mercure Phuket Patong
BB
پوکت
4 شب
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
0
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
BB
سنگاپور
3 شب
Traders Kuala Lumpur hotel
5
Traders Kuala Lumpur hotel
BB
کوالالامپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
سلام ایر
رفت: جمعه 10/29 ساعت: 19:55
سلام ایر
برگشت: سه‌شنبه 11/10 ساعت: 04:30
96,320,000 تومان
مشاهده تور
Grand Mercure Phuket Patong
4.3
Grand Mercure Phuket Patong
BB
پوکت
4 شب
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
0
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
BB
سنگاپور
3 شب
Traders Kuala Lumpur hotel
5
Traders Kuala Lumpur hotel
BB
کوالالامپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
سلام ایر
رفت: جمعه 11/6 ساعت: 19:55
سلام ایر
برگشت: سه‌شنبه 11/17 ساعت: 04:30
101,320,000 تومان
مشاهده تور
Grand Mercure Phuket Patong
4.3
Grand Mercure Phuket Patong
BB
پوکت
4 شب
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
0
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
BB
سنگاپور
3 شب
Traders Kuala Lumpur hotel
5
Traders Kuala Lumpur hotel
BB
کوالالامپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
سلام ایر
رفت: جمعه 11/13 ساعت: 19:55
سلام ایر
برگشت: سه‌شنبه 11/24 ساعت: 04:30
106,320,000 تومان
مشاهده تور
Grand Mercure Phuket Patong
4.3
Grand Mercure Phuket Patong
BB
پوکت
4 شب
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
0
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
BB
سنگاپور
3 شب
Traders Kuala Lumpur hotel
5
Traders Kuala Lumpur hotel
BB
کوالالامپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
سلام ایر
رفت: جمعه 11/20 ساعت: 19:55
سلام ایر
برگشت: سه‌شنبه 12/1 ساعت: 04:30
96,320,000 تومان
مشاهده تور
Grand Mercure Phuket Patong
4.3
Grand Mercure Phuket Patong
BB
پوکت
4 شب
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
0
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
BB
سنگاپور
3 شب
Traders Kuala Lumpur hotel
5
Traders Kuala Lumpur hotel
BB
کوالالامپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
سلام ایر
رفت: جمعه 11/27 ساعت: 19:55
سلام ایر
برگشت: سه‌شنبه 12/8 ساعت: 04:30
96,320,000 تومان
مشاهده تور
Grand Mercure Phuket Patong
4.3
Grand Mercure Phuket Patong
BB
پوکت
4 شب
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
0
Village Hotel Bugis by Far East Hospitality
BB
سنگاپور
3 شب
Traders Kuala Lumpur hotel
5
Traders Kuala Lumpur hotel
BB
کوالالامپور
3 شب
آژانس برگزار کننده
سپهران سیر باستان
سلام ایر
رفت: جمعه 12/4 ساعت: 19:55
سلام ایر
برگشت: سه‌شنبه 12/15 ساعت: 04:30
96,320,000 تومان
مشاهده تور
با سفرساز لست‌سکند سفر دلخواهت رو تور کن!
اگر تور مدنظرت رو پیدا نکردی با استفاده از سرویس جدید لست‌سکند با اسم سفر ساز بهترین پیشنهاد قیمت رو برات پیدا می‌کنیم
photo camper camera
سفرساز