تور‌ها

4.7
از 1695 رای
آگهی آویسا - جایگاه E - دسکتاپ
عنوان تور و هتل
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین و آژانس
قیمت و جزيیات
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
مهریانا سیر پارس
قطر
رفت: چهارشنبه 9/15 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: شنبه 9/18 ساعت: 18:30
43,870,000 تومان
مشاهده تور
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
آمیتیس بال پارس
قطر
رفت: چهارشنبه 9/15 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: شنبه 9/18 ساعت: 18:30
43,870,000 تومان
مشاهده تور
آگهی کیارا سیر - جایگاه F - دسکتاپ
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
مهریانا سیر پارس
قطر
رفت: پنج‌شنبه 9/16 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: یک‌شنبه 9/19 ساعت: 18:30
43,870,000 تومان
مشاهده تور
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
آمیتیس بال پارس
قطر
رفت: پنج‌شنبه 9/16 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: یک‌شنبه 9/19 ساعت: 18:30
43,870,000 تومان
مشاهده تور
آگهی مانیاپرواز - جایگاه F پلاس - دسکتاپ
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
آمیتیس بال پارس
قطر
رفت: جمعه 9/17 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: دوشنبه 9/20 ساعت: 18:30
43,870,000 تومان
مشاهده تور
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
مهریانا سیر پارس
قطر
رفت: جمعه 9/17 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: دوشنبه 9/20 ساعت: 18:30
43,870,000 تومان
مشاهده تور
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
آمیتیس بال پارس
قطر
رفت: شنبه 9/18 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: سه‌شنبه 9/21 ساعت: 18:30
43,870,000 تومان
مشاهده تور
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
مهریانا سیر پارس
قطر
رفت: شنبه 9/18 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: سه‌شنبه 9/21 ساعت: 18:30
43,870,000 تومان
مشاهده تور
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
آمیتیس بال پارس
قطر
رفت: یک‌شنبه 9/19 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: چهارشنبه 9/22 ساعت: 18:30
43,870,000 تومان
مشاهده تور
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
مهریانا سیر پارس
قطر
رفت: یک‌شنبه 9/19 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: چهارشنبه 9/22 ساعت: 18:30
43,870,000 تومان
مشاهده تور
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
مهریانا سیر پارس
قطر
رفت: دوشنبه 9/20 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 18:30
43,870,000 تومان
مشاهده تور
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
آمیتیس بال پارس
قطر
رفت: دوشنبه 9/20 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 18:30
43,870,000 تومان
مشاهده تور
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
آمیتیس بال پارس
قطر
رفت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: یک‌شنبه 9/26 ساعت: 18:30
33,370,000 تومان
مشاهده تور
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
مهریانا سیر پارس
قطر
رفت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: یک‌شنبه 9/26 ساعت: 18:30
33,370,000 تومان
مشاهده تور
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
آمیتیس بال پارس
قطر
رفت: سه‌شنبه 9/28 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: جمعه 10/1 ساعت: 18:30
33,370,000 تومان
مشاهده تور
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
مهریانا سیر پارس
قطر
رفت: سه‌شنبه 9/28 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: جمعه 10/1 ساعت: 18:30
33,370,000 تومان
مشاهده تور
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
مهریانا سیر پارس
قطر
رفت: سه‌شنبه 10/5 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: جمعه 10/8 ساعت: 18:30
33,370,000 تومان
مشاهده تور
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
آمیتیس بال پارس
قطر
رفت: سه‌شنبه 10/5 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: جمعه 10/8 ساعت: 18:30
33,370,000 تومان
مشاهده تور
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
میتراگشت پرواز نو
قطر
رفت: جمعه 10/22 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: دوشنبه 10/25 ساعت: 18:35
37,090,000 تومان
مشاهده تور
Dusit Doha Hotel
0
Dusit Doha Hotel
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
مانیا پرواز رویایی
قطر
رفت: جمعه 10/22 ساعت: 11:50
قطر
برگشت: دوشنبه 10/25 ساعت: 18:30
40,390,000 تومان
مشاهده تور
با سفرساز لست‌سکند سفر دلخواهت رو تور کن!
اگر تور مدنظرت رو پیدا نکردی با استفاده از سرویس جدید لست‌سکند با اسم سفر ساز بهترین پیشنهاد قیمت رو برات پیدا می‌کنیم
photo camper camera
سفرساز