تور‌ها

4.7
از 1696 رای
آگهی آویسا - جایگاه E - دسکتاپ
عنوان تور و هتل
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین و آژانس
قیمت و جزيیات
Radisson Blu Hotel Doha
0
Radisson Blu Hotel Doha
BB
دوحه
4 شب
آژانس برگزار کننده
لاچین سیر
قطر
رفت: چهارشنبه 9/22 ساعت: 11:50
قطر
برگشت: یک‌شنبه 9/26 ساعت: 18:30
32,390,000 تومان
مشاهده تور
Radisson Blu Hotel Doha
0
Radisson Blu Hotel Doha
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
ابرش پرواز آریایی
قطر
رفت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 11:50
قطر
برگشت: یک‌شنبه 9/26 ساعت: 18:30
27,990,000 تومان
مشاهده تور
آگهی آیسو سفر - جایگاه F - دسکتاپ
Radisson Blu Hotel Doha
0
Radisson Blu Hotel Doha
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
مانیا پرواز رویایی
قطر
رفت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 11:50
قطر
برگشت: یک‌شنبه 9/26 ساعت: 18:30
29,190,000 تومان
مشاهده تور
Radisson Blu Hotel Doha
0
Radisson Blu Hotel Doha
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
راه تمدن پارسیان کیش
قطر
رفت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 11:50
قطر
برگشت: یک‌شنبه 9/26 ساعت: 18:30
29,190,000 تومان
مشاهده تور
آگهی مقتدر - F پلاس - دسکتاپ
Radisson Blu Hotel Doha
0
Radisson Blu Hotel Doha
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
آیسو سفرپارسه
قطر
رفت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 11:50
قطر
برگشت: یک‌شنبه 9/26 ساعت: 18:30
29,190,000 تومان
مشاهده تور
Radisson Blu Hotel Doha
0
Radisson Blu Hotel Doha
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
راه تمدن پارسیان کیش
قطر
رفت: پنج‌شنبه 9/23 ساعت: 11:50
قطر
برگشت: یک‌شنبه 9/26 ساعت: 18:30
29,190,000 تومان
مشاهده تور
Radisson Blu Hotel Doha
0
Radisson Blu Hotel Doha
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
ابرش پرواز آریایی
قطر
رفت: سه‌شنبه 9/28 ساعت: 11:50
قطر
برگشت: جمعه 10/1 ساعت: 18:30
27,990,000 تومان
مشاهده تور
Radisson Blu Hotel Doha
0
Radisson Blu Hotel Doha
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
مانیا پرواز رویایی
قطر
رفت: سه‌شنبه 9/28 ساعت: 11:50
قطر
برگشت: جمعه 10/1 ساعت: 18:30
29,190,000 تومان
مشاهده تور
Radisson Blu Hotel Doha
0
Radisson Blu Hotel Doha
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
راه تمدن پارسیان کیش
قطر
رفت: سه‌شنبه 9/28 ساعت: 11:50
قطر
برگشت: جمعه 10/1 ساعت: 18:30
29,190,000 تومان
مشاهده تور
Radisson Blu Hotel Doha
0
Radisson Blu Hotel Doha
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
راه تمدن پارسیان کیش
قطر
رفت: سه‌شنبه 9/28 ساعت: 11:50
قطر
برگشت: جمعه 10/1 ساعت: 18:30
29,190,000 تومان
مشاهده تور
Radisson Blu Hotel Doha
0
Radisson Blu Hotel Doha
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
آیسو سفرپارسه
قطر
رفت: سه‌شنبه 9/28 ساعت: 11:50
قطر
برگشت: جمعه 10/1 ساعت: 18:30
32,390,000 تومان
مشاهده تور
Radisson Blu Hotel Doha
0
Radisson Blu Hotel Doha
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
مانیا پرواز رویایی
قطر
رفت: سه‌شنبه 10/5 ساعت: 11:50
قطر
برگشت: جمعه 10/8 ساعت: 18:30
30,490,000 تومان
مشاهده تور
Radisson Blu Hotel Doha
0
Radisson Blu Hotel Doha
BB
دوحه
4 شب
آژانس برگزار کننده
لاچین سیر
قطر
رفت: جمعه 10/8 ساعت: 11:50
قطر
برگشت: سه‌شنبه 10/12 ساعت: 18:30
40,290,000 تومان
مشاهده تور
Radisson Blu Hotel Doha
0
Radisson Blu Hotel Doha
BB
دوحه
4 شب
آژانس برگزار کننده
لاچین سیر
قطر
رفت: دوشنبه 10/11 ساعت: 11:50
قطر
برگشت: جمعه 10/15 ساعت: 18:30
40,290,000 تومان
مشاهده تور
Radisson Blu Hotel Doha
0
Radisson Blu Hotel Doha
BB
دوحه
3 شب
آژانس برگزار کننده
پرستو سیر
قطر
رفت: دوشنبه 11/2 ساعت: 11:55
قطر
برگشت: پنج‌شنبه 11/5 ساعت: 19:00
41,000,000 تومان
مشاهده تور
Radisson Blu Hotel Doha
0
Radisson Blu Hotel Doha
BB
دوحه
4 شب
آژانس برگزار کننده
پرستو سیر
قطر
رفت: دوشنبه 11/2 ساعت: 11:55
قطر
برگشت: جمعه 11/6 ساعت: 19:00
45,870,000 تومان
مشاهده تور
Radisson Blu Hotel Doha
0
Radisson Blu Hotel Doha
BB
دوحه
4 شب
آژانس برگزار کننده
ساتراپ سیر
قطر
رفت: دوشنبه 11/2 ساعت: 12:10
قطر
برگشت: جمعه 11/6 ساعت: 18:35
47,400,000 تومان
مشاهده تور
با سفرساز لست‌سکند سفر دلخواهت رو تور کن!
اگر تور مدنظرت رو پیدا نکردی با استفاده از سرویس جدید لست‌سکند با اسم سفر ساز بهترین پیشنهاد قیمت رو برات پیدا می‌کنیم
photo camper camera
سفرساز