تور‌ها

4.7
از 1696 رای
آگهی پرنده مهاجر - جایگاه E - دسکتاپ
عنوان تور و هتل
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین و آژانس
قیمت و جزيیات
Namaka Resort Kamala
0
Namaka Resort Kamala
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/2 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/10 ساعت: 14:00
61,900,000 تومان
مشاهده تور
Duangjitt Resort & Spa
4.5
Duangjitt Resort & Spa
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/2 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/10 ساعت: 14:00
61,900,000 تومان
مشاهده تور
آگهی آیسو سفر - جایگاه F - دسکتاپ
Phuket Graceland Resort & Spa
0
Phuket Graceland Resort & Spa
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/2 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/10 ساعت: 14:00
66,900,000 تومان
مشاهده تور
Oceanfront Beach Resort
5
Oceanfront Beach Resort
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/2 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/10 ساعت: 14:00
66,900,000 تومان
مشاهده تور
آگهی تینو پرواز - جایگاه F پلاس - دسکتاپ
Crest Resort & Pool Villas
4.1
Crest Resort & Pool Villas
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/2 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/10 ساعت: 14:00
66,900,000 تومان
مشاهده تور
Diamond Cliff Resort and Spa
3.8
Diamond Cliff Resort and Spa
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/2 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/10 ساعت: 14:00
69,500,000 تومان
مشاهده تور
Kalima Resort Spa hotel
0
Kalima Resort Spa hotel
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/2 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/10 ساعت: 14:00
69,500,000 تومان
مشاهده تور
Amari Phuket
4.9
Amari Phuket
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/2 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/10 ساعت: 14:00
76,900,000 تومان
مشاهده تور
Cape Sienna Villas hotel
0
Cape Sienna Villas hotel
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/2 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/10 ساعت: 14:00
76,900,000 تومان
مشاهده تور
Le Meridien Phuket Beach Resort
4.6
Le Meridien Phuket Beach Resort
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/2 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/10 ساعت: 14:00
82,800,000 تومان
مشاهده تور
Namaka Resort Kamala
0
Namaka Resort Kamala
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/9 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/17 ساعت: 14:00
62,900,000 تومان
مشاهده تور
Duangjitt Resort & Spa
4.5
Duangjitt Resort & Spa
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/9 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/17 ساعت: 14:00
62,900,000 تومان
مشاهده تور
Phuket Graceland Resort & Spa
0
Phuket Graceland Resort & Spa
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/9 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/17 ساعت: 14:00
67,900,000 تومان
مشاهده تور
Oceanfront Beach Resort
5
Oceanfront Beach Resort
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/9 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/17 ساعت: 14:00
67,900,000 تومان
مشاهده تور
Crest Resort & Pool Villas
4.1
Crest Resort & Pool Villas
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/9 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/17 ساعت: 14:00
67,900,000 تومان
مشاهده تور
Diamond Cliff Resort and Spa
3.8
Diamond Cliff Resort and Spa
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/9 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/17 ساعت: 14:00
70,500,000 تومان
مشاهده تور
Kalima Resort Spa hotel
0
Kalima Resort Spa hotel
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/9 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/17 ساعت: 14:00
70,500,000 تومان
مشاهده تور
Amari Phuket
4.9
Amari Phuket
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/9 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/17 ساعت: 14:00
77,900,000 تومان
مشاهده تور
Cape Sienna Villas hotel
0
Cape Sienna Villas hotel
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/9 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/17 ساعت: 14:00
77,900,000 تومان
مشاهده تور
Le Meridien Phuket Beach Resort
4.6
Le Meridien Phuket Beach Resort
BB
پوکت
5 شب
Phi Phi CoCo Beach Resort
5
Phi Phi CoCo Beach Resort
BB
جزیره فی فی
2 شب
آژانس برگزار کننده
تینو پرواز آسمان
هواپیمائی ماهان
رفت: دوشنبه 11/9 ساعت: 21:00
هواپیمائی ماهان
برگشت: سه‌شنبه 11/17 ساعت: 14:00
83,800,000 تومان
مشاهده تور
با سفرساز لست‌سکند سفر دلخواهت رو تور کن!
اگر تور مدنظرت رو پیدا نکردی با استفاده از سرویس جدید لست‌سکند با اسم سفر ساز بهترین پیشنهاد قیمت رو برات پیدا می‌کنیم
photo camper camera
سفرساز