Close

تور آستارا تالشویرایش

تاریخ های تور

رفت بازگشت
مشاهده بر روی تقویم

آژانس برگزار کننده

{{ item.agency.title_fa }} {{ agencyTelephone }}
دیگر تاریخ های تور {{ item.title }}
توجه

در تماس تلفنی با آژانس حتما ذکر کنید که از لست سکند تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت فرم تخلف را تکمیل کنید

فرم تخلف

درباره سفر

 • وسلیه نقلیه اصلی {{ item.primary_vehicle.title }}
 • وسلیه نقلیه محلی {{ item.secondary_vehicle.title }}
 • مدت اقامت {{ item.duration_title }}
 • تاریخ برگزاری {{ item.timespan }}
مشاهده نقشه

اطلاعات گشت

مکان: {{ item.departure_place }} زمان: {{ item.departure_time }}

برگشت :‌{{ item.return_time }} رسیدن:‌ {{ item.arrival_time }}

مبدا و مسیر حرکت تور

 • مبدا تور
  {{ item.source.title_fa }}

  مکان: {{ item.departure_place }} زمان: {{ item.departure_time }}

 • مقاصد مورد بازدید
  {{ location.title_fa }}

  برگشت :‌{{ item.return_time }} رسیدن:‌ {{ item.arrival_time }}

جزییات سفر

لوازم مورد نیاز و پیشنهادی

ضروری
{{ tool.title_fa }}
پیشنهادی
{{ tool.title_fa }}

خدمات و توضیحات تکمیلی

 • {{ service }}

قوانین و شرایط

{{ rule }}
{{ item.agency.title_fa }} {{ agencyTelephone }}
در حال بارگذاری