Close
رستوران

پارک د بروکسلز

Parc de Bruxelles

Parc de Bruxelles (1).jpg
Parc de Bruxelles (2).jpg
Parc de Bruxelles (4).jpg
Parc de Bruxelles (3).jpg
پیشنهاد کاربران
از نقد و بررسی

نوع جاذبه:
 • پارک ملی

نقد و بررسی کاربران


امتیاز این جاذبه :
 • کاربر لست سکند مریم رجایی
  نقدها:
  گزارش
  پارک بروکسل
  توصیه شده توسط کاربر

  پارک بروکسل مهمترین و شاخص ترین پارک این شهر است که بیشتر حالت پارک جنگلی دارد و محلی مناسب برای ورزَش و استراحت است. درون پارک تعدادی کافه قرار دارند که صندلی هایشان را در فضای باز چیده اند. ورود به این پارک رایگان است و از یک سمت به کاخ سلطنتی بلژیک و از سمت دیگر به پارلمان بلژیک ختم میشود. این پارک محل مناسبی برای استراحت پس از یک پیاده روی طولانی است.

  با کیا اینجا بودید؟:
  تاریخ بازدید: