جاذبه ها

3.9
از 25 رای
موزه تجارت دریایی خلیج فارس

موزه تجارت دریایی خلیج فارس

Persian Gulf Maritime Trade Museum
4
(از 1 نقد و بررسی)
بوشهر / ایران
رتبه در بوشهر 4 از 43 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کاخ گلستان

کاخ گلستان

Golestan Palace
4.7
(از 32 نقد و بررسی)
تهران / ایران
رتبه در تهران 3 از 1564 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 32 رای
مشاهده
جزیره لارک

جزیره لارک

Larak Island
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
استان هرمزگان / ایران
رتبه در استان هرمزگان 1 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای زمین سنگ

روستای زمین سنگ

Zamin Sang Village
4
(از 1 نقد و بررسی)
استان هرمزگان / ایران
رتبه در استان هرمزگان 3 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دهکده نمکی مجتمع پتاس خور و بیابانک

دهکده نمکی مجتمع پتاس خور و بیابانک

Salt Village of Khor And Biyabanak Potas Complex
4.7
(از 4 نقد و بررسی)
خور و بیابانک / ایران
رتبه در خور و بیابانک 3 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
کویر مصر

کویر مصر

Mesr Desert
4.8
(از 12 نقد و بررسی)
خور و بیابانک / ایران
رتبه در خور و بیابانک 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 12 رای
مشاهده
روستای گرمه (کویر مصر)
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
خور و بیابانک / ایران
رتبه در خور و بیابانک 5 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
خیابان روستاولی
5
(از 8 نقد و بررسی)
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 1 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
پل قفل عشق تفلیس

پل قفل عشق تفلیس

Love Lock Bridge Tbilisi
4.6
(از 8 نقد و بررسی)
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 6 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
تنگه هایقر

تنگه هایقر

Haygher Canyon
5
(از 2 نقد و بررسی)
فیروز آباد / ایران
رتبه در فیروز آباد 1 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
روستای دوان

روستای دوان

Davan Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
کازرون / ایران
رتبه در کازرون 3 از 25 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کارتلیس دِدا (مادر گرجستان)
4
(از 12 نقد و بررسی)
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 64 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 83٪ از 12 رای
مشاهده
پل صلح

پل صلح

The Bridge of Peace
3.3
(از 13 نقد و بررسی)
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 70 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 85٪ از 13 رای
مشاهده
تلکابین تفلیس

تلکابین تفلیس

Aerial Tramway in Tbilisi
4.5
(از 14 نقد و بررسی)
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 4 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 14 رای
مشاهده
کلیسای جامع تسمیندا سامبا
4.6
(از 25 نقد و بررسی)
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 2 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 96٪ از 25 رای
مشاهده
پارک ائل گلی (پارک شاهگلی)
4.5
(از 28 نقد و بررسی)
تبریز / ایران
رتبه در تبریز 3 از 322 جاذبه
پیشنهاد کاربران 93٪ از 28 رای
مشاهده
پارک بین المللی بوجاق
4.4
(از 11 نقد و بررسی)
کیاشهر / ایران
رتبه در کیاشهر 2 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 91٪ از 11 رای
مشاهده
پارک آبشار شاهرود

پارک آبشار شاهرود

Shahroud Waterfall Park
4.2
(از 5 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 10 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 80٪ از 5 رای
مشاهده
روستای ابر شاهرود
3
(از 1 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 13 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای مجن

روستای مجن

Mojen Vilage
4
(از 2 نقد و بررسی)
شاهرود / ایران
رتبه در شاهرود 11 از 48 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده