Close
رستوران

معبد بهشت

Temple of Heaven

Temple of Heaven (2).jpg
Temple of Heaven (1).jpg
Temple of Heaven (3).jpg
Temple of Heaven (4).jpg
Temple of Heaven (5).jpg
Temple of Heaven (6).jpg
Temple of Heaven (7).jpg
Temple of Heaven (8).jpg
پیشنهاد کاربران
از نقد و بررسی

این معبد در سال 1420 در فضایی به مساحت 270 هکتار ساخته شده است. معبد بهشت در حقیقت بزرگترین ساختمان مذهبی در کشور چین برای عبادت می باشد که در ابتدا توسط امپراطوران مینگ و کینگ (Ming and Qing) برای دعا برای داشتن سالی پر محصول مورد استفاده قرار می گرفته است.

نوع جاذبه: