رستوران

آرامگاه هدایت علی شاه

Tomb of Hedaiat Ali Shah

Tomb of Hedaiat Ali Shah.jpeg
پیشنهاد کاربران
از نقد و بررسی

نوع جاذبه:
  • بناهای تاریخی و مجسمه ها