جاذبه های ارزروم

0
مرکز خرید فروم ارزروم

مرکز خرید فروم ارزروم

Forum Erzurum Shopping Center
4
(از 2 نقد و بررسی)
ارزروم / ترکیه
رتبه در ارزروم 4 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
ام ان جی مال
5
(از 1 نقد و بررسی)
ارزروم / ترکیه
رتبه در ارزروم 1 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک صدمین سالگرد

پارک صدمین سالگرد

100th Anniversary Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
ارزروم / ترکیه
رتبه در ارزروم 3 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک تاوشانلی
3
(از 1 نقد و بررسی)
ارزروم / ترکیه
رتبه در ارزروم 5 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
اولو جامع (مسجد جامع ارزروم)
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
ارزروم / ترکیه
رتبه در ارزروم 6 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
قلعه ارزروم

قلعه ارزروم

Castle of Erzurum
3
(از 2 نقد و بررسی)
ارزروم / ترکیه
رتبه در ارزروم 7 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
اوزون دره
5
(از 1 نقد و بررسی)
ارزروم / ترکیه
رتبه در ارزروم 1 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار تورتوم

آبشار تورتوم

Tortum Waterfall
0
ارزروم / ترکیه
رتبه در ارزروم 8 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده