جاذبه های غازی عینتاپ

0
بازار الماسی پازاری
4
(از 1 نقد و بررسی)
غازی عینتاپ / ترکیه
رتبه در غازی عینتاپ 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار زینجیرلی بدیستان

بازار زینجیرلی بدیستان

Zincirli Bedesten AlIsveris Merkezi
4
(از 1 نقد و بررسی)
غازی عینتاپ / ترکیه
رتبه در غازی عینتاپ 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده