جاذبه های گوا

0
کلیسای سی

کلیسای سی

Se Cathedral
5
(از 1 نقد و بررسی)
گوا / هند
رتبه در گوا 1 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
برج سنت آگوستین

برج سنت آگوستین

St. Augustines Tower
5
(از 1 نقد و بررسی)
گوا / هند
رتبه در گوا 1 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد صفا شاهوری

مسجد صفا شاهوری

Safa Shahouri Masjid
5
(از 1 نقد و بررسی)
گوا / هند
رتبه در گوا 1 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معبد شانستادورگا
5
(از 1 نقد و بررسی)
گوا / هند
رتبه در گوا 1 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قلعه چاپورا
4
(از 1 نقد و بررسی)
گوا / هند
رتبه در گوا 7 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باسیلیسکا اف بوم جیزز
5
(از 1 نقد و بررسی)
گوا / هند
رتبه در گوا 1 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشارهای دودهساگار
5
(از 1 نقد و بررسی)
گوا / هند
رتبه در گوا 1 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای بانوی ما از تصور بیکران

کلیسای بانوی ما از تصور بیکران

Church of Our Lady of the Immaculate Conception
0
گوا / هند
رتبه در گوا 8 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
شهر قدیم گوآ
گوا / هند
رتبه در گوا 8 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ساحل آرامبول
0
گوا / هند
رتبه در گوا 8 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ساحل اوتوردا
0
گوا / هند
رتبه در گوا 8 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ساحل بناولیم
0
گوا / هند
رتبه در گوا 8 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ساحل وارکا
0
گوا / هند
رتبه در گوا 8 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ساحل ماندرم

ساحل ماندرم

Mandrem Beach
0
گوا / هند
رتبه در گوا 8 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ساحل کیولوسیم

ساحل کیولوسیم

Cavelossim Beach
0
گوا / هند
رتبه در گوا 8 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ساحل پالولم

ساحل پالولم

Palolem Beach
0
گوا / هند
رتبه در گوا 8 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ساحل آگوندا
0
گوا / هند
رتبه در گوا 8 از 17 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده