جاذبه های جیرفت

0
آبشار دلفارد

آبشار دلفارد

Dalfard Waterfall
4
(از 2 نقد و بررسی)
جیرفت / ایران
رتبه در جیرفت 1 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
شهر دقیانوس

شهر دقیانوس

Shahre Daghyanos
0
(از 1 نقد و بررسی)
جیرفت / ایران
رتبه در جیرفت 2 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
غار دلفارد

غار دلفارد

Delfard Cave
0
جیرفت / ایران
رتبه در جیرفت 3 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار دره ده والی

آبشار دره ده والی

Dareh Deh Vali Waterfall
0
جیرفت / ایران
رتبه در جیرفت 3 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای پیدنگوئیه
0
جیرفت / ایران
رتبه در جیرفت 3 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار کوه نیمه

آبشار کوه نیمه

Kuh Nimeh Waterfall
0
جیرفت / ایران
رتبه در جیرفت 3 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هلیل رود

هلیل رود

Halil River
0
جیرفت / ایران
رتبه در جیرفت 3 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار شعیب

غار شعیب

Shoeib Cave
0
جیرفت / ایران
رتبه در جیرفت 3 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
دریاچه سد جیرفت

دریاچه سد جیرفت

Lake of Jiroft Dam
0
جیرفت / ایران
رتبه در جیرفت 3 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای اسفندقه

روستای اسفندقه

Esfandaqeh Village
0
جیرفت / ایران
رتبه در جیرفت 3 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار گلم دخترکش

آبشار گلم دخترکش

Gelam Dokhtar Kosh Waterfall
0
جیرفت / ایران
رتبه در جیرفت 3 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار سرنکوه (آبشار سرانکوه)
جیرفت / ایران
رتبه در جیرفت 3 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه باستانشناسی جیرفت

موزه باستانشناسی جیرفت

Jiroft Archaeological Museum
0
جیرفت / ایران
رتبه در جیرفت 3 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
باشگاه هیربد
جیرفت / ایران
رتبه در جیرفت 3 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده