جاذبه های لندن

0
چشم لندن

چشم لندن

London Eye
4
(از 2 نقد و بررسی)
لندن / انگلستان
رتبه در لندن 11 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
بازار قدیمی اسپیتالفیلدز‎
4
(از 1 نقد و بررسی)
لندن / انگلستان
رتبه در لندن 8 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تاور بریج

تاور بریج

Tower Bridge
4
(از 1 نقد و بررسی)
لندن / انگلستان
رتبه در لندن 8 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
برج لندن

برج لندن

Tower of London
5
(از 1 نقد و بررسی)
لندن / انگلستان
رتبه در لندن 1 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای جامع سنت پاول‎
3
(از 1 نقد و بررسی)
لندن / انگلستان
رتبه در لندن 12 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
خیابان آکسفورد
3
(از 1 نقد و بررسی)
لندن / انگلستان
رتبه در لندن 12 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه تاریخ طبیعی لندن
5
(از 1 نقد و بررسی)
لندن / انگلستان
رتبه در لندن 1 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کاخ باکینگهام

کاخ باکینگهام

Buckingham Palace
5
(از 1 نقد و بررسی)
لندن / انگلستان
رتبه در لندن 1 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه بریتانیا

موزه بریتانیا

The British Museum
5
(از 1 نقد و بررسی)
لندن / انگلستان
رتبه در لندن 1 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
میدان ترافالگار
5
(از 1 نقد و بررسی)
لندن / انگلستان
رتبه در لندن 1 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
گالری ملی لندن

گالری ملی لندن

National Gallery London
4
(از 1 نقد و بررسی)
لندن / انگلستان
رتبه در لندن 8 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بیگ بن

بیگ بن

Big Ben
5
(از 1 نقد و بررسی)
لندن / انگلستان
رتبه در لندن 1 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
وست مینستر ابی

وست مینستر ابی

Westminster Abbey
5
(از 1 نقد و بررسی)
لندن / انگلستان
رتبه در لندن 1 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده