جاذبه های مالدیو

5
از 1 رای
میدان جمهوری ماله

میدان جمهوری ماله

Jumhooree Maidhaan Male
3
(از 1 نقد و بررسی)
ماله / مالدیو
رتبه در ماله 2 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
یادبود سوم نوامبر 1988

یادبود سوم نوامبر 1988

The November 3rd 1988 Memorial
3
(از 1 نقد و بررسی)
ماله / مالدیو
رتبه در ماله 2 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد سلطان محمد ماله

مسجد سلطان محمد ماله

Sultan Muhammad Mosque Male
3
(از 1 نقد و بررسی)
ماله / مالدیو
رتبه در ماله 2 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار محلی میوه ماله
4
(از 1 نقد و بررسی)
ماله / مالدیو
رتبه در ماله 1 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه ملی ماله

موزه ملی ماله

National Museum Male
3
(از 1 نقد و بررسی)
ماله / مالدیو
رتبه در ماله 2 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده