جاذبه های پاموکاله

0
پارک طبیعت پاموکاله
5
(از 1 نقد و بررسی)
پاموکاله / ترکیه
رتبه در پاموکاله 3 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
استخرهای آب گرم پاموکاله‎
4.8
(از 6 نقد و بررسی)
پاموکاله / ترکیه
رتبه در پاموکاله 1 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
تئاتر هیراپولیس
5
(از 1 نقد و بررسی)
پاموکاله / ترکیه
رتبه در پاموکاله 3 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
استخرهای کلئوپاترا
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاموکاله / ترکیه
رتبه در پاموکاله 6 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
حمام باسیلیکا هیراپولیس
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاموکاله / ترکیه
رتبه در پاموکاله 6 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
شهر باستانی هیراپولیس
5
(از 2 نقد و بررسی)
پاموکاله / ترکیه
رتبه در پاموکاله 2 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
استخر هتل پام ترمال
4
(از 1 نقد و بررسی)
پاموکاله / ترکیه
رتبه در پاموکاله 6 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
استخر آنتیک
5
(از 1 نقد و بررسی)
پاموکاله / ترکیه
رتبه در پاموکاله 3 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
لاادیکا
0
پاموکاله / ترکیه
رتبه در پاموکاله 9 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار کاکلیک
0
پاموکاله / ترکیه
رتبه در پاموکاله 9 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کلیسای سنت فلیپ

کلیسای سنت فلیپ

Martyrium of St Philip
0
پاموکاله / ترکیه
رتبه در پاموکاله 9 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده