جاذبه های سامسون

0
برج ساعت سامسون

برج ساعت سامسون

Samsun Clock Tower
3
(از 1 نقد و بررسی)
سامسون / ترکیه
رتبه در سامسون 3 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک آتاتورک
5
(از 1 نقد و بررسی)
سامسون / ترکیه
رتبه در سامسون 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کورتولوش یولی
4
(از 1 نقد و بررسی)
سامسون / ترکیه
رتبه در سامسون 2 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده