جاذبه های شانلی‌ اورفه

0
بازار شانلی اورفا
4
(از 1 نقد و بررسی)
شانلی‌ اورفه / ترکیه
رتبه در شانلی‌ اورفه 3 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کاروانسرای گمرک خان

کاروانسرای گمرک خان

Gumruk Han Caravanserai
5
(از 1 نقد و بررسی)
شانلی‌ اورفه / ترکیه
رتبه در شانلی‌ اورفه 1 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد خلیل الرحمان

مسجد خلیل الرحمان

Halil Ul Rahman Mosque
4
(از 1 نقد و بررسی)
شانلی‌ اورفه / ترکیه
رتبه در شانلی‌ اورفه 3 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بالیکلیگول (تالاب ماهی)
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
شانلی‌ اورفه / ترکیه
رتبه در شانلی‌ اورفه 2 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مقام ابراهیم
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
شانلی‌ اورفه / ترکیه
رتبه در شانلی‌ اورفه 7 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
گوبلک تپه

گوبلک تپه

Goblak Tepe
4
(از 1 نقد و بررسی)
شانلی‌ اورفه / ترکیه
رتبه در شانلی‌ اورفه 3 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موفتولوقو ایوبیه
3
(از 1 نقد و بررسی)
شانلی‌ اورفه / ترکیه
رتبه در شانلی‌ اورفه 6 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده