جاذبه های سلچوک

0
شهر باستانی افسوس

شهر باستانی افسوس

Ancient City of Ephesus
4.5
(از 12 نقد و بررسی)
سلچوک / ترکیه
رتبه در سلچوک 1 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 92٪ از 12 رای
مشاهده
شنبه بازار سلچوک

شنبه بازار سلچوک

Selcuk Saturday Market
4
(از 2 نقد و بررسی)
سلچوک / ترکیه
رتبه در سلچوک 8 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
خیابان کرتس

خیابان کرتس

Curetes Street
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
سلچوک / ترکیه
رتبه در سلچوک 6 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
معبد هادریان

معبد هادریان

Temple of Hadrian
5
(از 2 نقد و بررسی)
سلچوک / ترکیه
رتبه در سلچوک 3 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
ساحل پاموکاک
4
(از 1 نقد و بررسی)
سلچوک / ترکیه
رتبه در سلچوک 7 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه افسوس

موزه افسوس

Ephesus Museum
5
(از 1 نقد و بررسی)
سلچوک / ترکیه
رتبه در سلچوک 4 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کتابخانه سلسوس

کتابخانه سلسوس

Library of Celsus
5
(از 3 نقد و بررسی)
سلچوک / ترکیه
رتبه در سلچوک 2 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
تئاتر بزرگ افسوس

تئاتر بزرگ افسوس

Grand Theater of Ephesus
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
سلچوک / ترکیه
رتبه در سلچوک 5 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مریمانا ( خانه مریم مقدس )

مریمانا ( خانه مریم مقدس )

Meryemana (The Virgin Mary's House)
4
(از 4 نقد و بررسی)
سلچوک / ترکیه
رتبه در سلچوک 9 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
مسجد عیسی بی (مسجد عیسی بیگ)
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
سلچوک / ترکیه
رتبه در سلچوک 11 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
جلسوس کوتوفانسی
3
(از 1 نقد و بررسی)
سلچوک / ترکیه
رتبه در سلچوک 10 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
توالت عمومی

توالت عمومی

Public Latrine
0
سلچوک / ترکیه
رتبه در سلچوک 12 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
راه آرکادیان
0
سلچوک / ترکیه
رتبه در سلچوک 12 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ماکت کوی

ماکت کوی

Maket Koy
0
سلچوک / ترکیه
رتبه در سلچوک 12 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
خانه های تراس افسوس
0
سلچوک / ترکیه
رتبه در سلچوک 12 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک آبی آکوا فانتزی
0
سلچوک / ترکیه
رتبه در سلچوک 12 از 18 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده