نشان‌های (Badges) مهدی

نام کاربر
مهدی
تهران
1
سطح کاربری
نشان سفرنامه نویسی
نشان سفرنامه نویسی
سفرنامه نویس نوپا
1 اثر
سفرنامه نویس مبتدی
3 اثر
سفرنامه نویس ارشد
5 اثر
سفرنامه نویس حرفه ای
10 اثر
متخصص سفرنامه نویسی
20 اثر
فعالیت سفرنامه نویسی در لست‌سکند بالاترین سطح امتیاز را دارد. نشان‌های دریافتی بر اساس تعداد سفرنامه‌های داخلی یا خارجی در لست‌سکند هستند و با نوشتن سفرنامه‌های بیشتر، شما نشان‌های بیشتری خواهید گرفت تا به بالاترین سطح ممکن یعنی متخصص سفرنامه‌نویسی برسید.
نشان ویدئو سازی
نشان ویدئو سازی
فیلم ساز نوپا
1 اثر
فیلم ساز مبتدی
5 اثر
فیلم ساز ارشد
15 اثر
فیلم ساز حرفه ای
50 اثر
متخصص فیلم سازی
100 اثر
درج ویدئوهای مرتبط با سفر و تفریح در سایت، یکی از فعالیت‌های مهم و امتیاز آور دیگر است. شما می‌توانید در سفرهای داخلی و خارجی خود، ویدئوهایی با کیفیت حداقل p720 بگیرید و از طریق پنل کاربری و یا لست‌گرام برای ما ارسال کنید و نشان‌های بالا را بدست بیاورید. هرچه تعداد ویدئوهای ارسالی بیشتر شود، شما نشان‌های بیشتری دریافت خواهید کرد تا به سطح متخصص فیلم‌سازی برسید.
نشان هتل گردی
نشان هتل گردی
هتل گرد نوپا
1 اثر
هتل گرد مبتدی
5 اثر
هتل گرد ارشد
15 اثر
هتل گرد حرفه ای
50 اثر
متخصص هتل گردی
100 اثر
فعالیت در بخش نقد و بررسی هتل‌ها یکی از آسانترین راه‌های به دست آوردن امتیاز و نشان است. شما می‌توانید با درج نقد و بررسی در این بخش، نشان‌های اختصاصی بدست آورید و سطح خود را ارتقاء دهید. شما همچنین می‌توانید از طریق وب‌سایت لست‌سکند یا اپلیکیشن لست‌گرام نسبت به درج نقد و بررسی هتل اقدام کنید.
نشان رستوران گردی
نشان رستوران گردی
شکمگرد نوپا
1 اثر
شکمگرد مبتدی
5 اثر
شکمگرد ارشد
15 اثر
شکمگرد حرفه ای
50 اثر
متخصص شکمگردی
100 اثر
فعالیت در بخش نقد و بررسی رستوران‌ها یکی از آسانترین راه‌های به دست آوردن امتیاز و نشان است. شما می‌توانید با درج نقد و بررسی در این بخش، نشان‌های اختصاصی بدست آورید و سطح خود را ارتقاء دهید. شما همچنین می‌توانید از طریق وب‌سایت لست‌سکند یا اپلیکیشن لست‌گرام نسبت به درج نقد و بررسی رستوران اقدام کنید.
نشان جاذبه گردی
نشان جاذبه گردی
جاذبه گرد نوپا
1 اثر
جاذبه گرد مبتدی
5 اثر
جاذبه گرد ارشد
15 اثر
جاذبه گرد حرفه ای
50 اثر
متخصص جاذبه گردی
100 اثر
فعالیت در بخش نقد و بررسی جاذبه‌های گردشگری هم یکی دیگر از آسانترین راه‌های به دست آوردن امتیاز و نشان است. شما می‌توانید با درج نقد و بررسی در بخش جاذبه‌های توریستی، نشان‌های اختصاصی بدست آورید و سطح خود را ارتقاء دهید. شما همچنین می‌توانید از طریق وب سایت لست‌سکند یا اپلیکیشن لست‌گرام نسبت به درج نقد و بررسی جاذبه اقدام کنید.
نشان شهرگردی
نشان شهرگردی
کاوشگر نوپا
1 اثر
کاوشگر مبتدی
5 اثر
کاوشگر ارشد
15 اثر
کاوشگر حرفه ای
50 اثر
متخصص کاوش گری
100 اثر
فعالیت در بخش نقد و بررسی شهرها هم یکی دیگر از آسانترین راه‌های به دست آوردن امتیاز و نشان است. شما می‌توانید با درج نقد و بررسی در بخش نقد و بررسی شهر، نشان‌های اختصاصی بدست آورید و سطح خود را ارتقاء دهید. شما همچنین می‌توانید از طریق وب سایت لست‌سکند یا اپلیکیشن لست‌گرام نسبت به درج نقد و بررسی شهرها اقدام کنید.
نشان نظر نویسی
نشان نظر نویسی
نظرنویس نوپا
5 تعداد نظر
نظر نویس مبتدی
25 تعداد نظر
نظر نویس ارشد
75 تعداد نظر
نظرنویس حرفه ای
250 تعداد نظر
متخصص نظرنویسی
500 تعداد نظر
درج نظر در بخش‌های مختلف اخبار و سفرنامه‌ها و کمک به دیگر کاربران و پاسخ به سوالات آنها، از مواردی است که امتیاز بسیار کمی دارد ولی به هرحال دارای امتیاز مخصوص به خودش است و شما را به عنوان شخصی دارای دیدگاه خاص در لست‌سکند مطرح خواهد کرد.
نشان برنامه ریز
نشان برنامه ریز
برنامه ریز نوپا
1 اثر
برنامه ریز مبتدی
3 اثر
برنامه ریز ارشد
5 اثر
برنامه ریز حرفه ای
10 اثر
متخصص برنامه ریزی
20 اثر
این بخش به زودی در سایت راه اندازی خواهد شد و توضیحات آن نیز در همین صفحه ارائه خواهد شد.
شما با فعالیت در لست‌سکند و لست‌گرام میتوانید امتیاز بدست آورید، این امتیازها باعث بدست آوردن سطوح مختلف می‌شود که نشان دهنده قدمت و تخصص شما در لست‌سکند است.
در تصویر روبرو جزییات ریز امتیازات توضیح داده شده است. احتمال تغییر در این امتیازها و حذف و یا اضافه شدن موارد جدید در آینده وجود دارد. مهمترین امتیازی که با بدست آوردن سطح‌های مختلف شامل حال شما خواهد شد این است که یک سری دسترسی‌ها، آفرها، تخفیف‌ها و قرعه کشی‌ها برای کابران سطوح مشخص ارائه خواهد شد.
به زودی در صفحه مجزا کاربران فعال و مسابقات جاری و . . . نیز نمایش داده میشوند. با ما همراه باشید
درج محتوی از سمت کاربر در سایت تضمین دریافت امتیازهای فوق نیست، و امتیازها را فقط درصورتیکه محتوی تولید شده توسط شما از نظر کیفی مورد تایید تیم بررسی کننده سایت باشد به دست خواهید آورد.