Close
دهکده فیل پاتایا
هانا صالحی
نقدها:
گزارش
دهکده فیل پاتایا
توصیه شده توسط کاربر

یکی از جذابترین قسمت های سفر به تایلند دیدن فیل ها از نزدیک بود موجوداتی مهربان و باهوش و بسیار شکمو .لحظه اول که سوار فیل شدم احساس گناه کردم ولی با دست زدن به موهای روی سرش که مثل مفتول ضخیم و سفت بودند به این نتیجه رسیدم که پوست کلفت تر از این حرفاست .غذا دادن به فیلها تجربه خیلی جالبی بود .#تایسیز

نوع سفر:
تاریخ سفر: