Close
هتل گرند هالیک
مهدی میرشاهی
نقدها:
گزارش
هتل گرند هالیک با اتاق های عالی
توصیه شده توسط کاربر

اتاق ها عالی بوده و میتوانید ویو مناسبی داشته باشید ...در انتخاب اتاف دقت کنید تا ویو مناسبی داشته و از ان لذت ببرید #تایسیز میتونید از مسئول کمک بگیرید که انتخاب مناسبی در انتخاب اتاق داشته باشید ...

حواستان به هزینه ها باشد. این مسئله را در همه ی مراحل سفر به یاد داشته باشید. هیچوقت بیشتر از سقفی که در نظر گرفته اید، هزینه ای را قبول نکنید. مهم نیست که بودجه ی شما چه قدر است. شما با کمی بررسی می توانید بهترین نوع اتاق را با همان بودجه برای خود در نظر بگیرید. همیشه به خاطر داشته باشید که گرانترین، لزوما بهترین نیست. در کنار اینکه برای اقامت خود ارزش قائل هستید به فکر در نظر گرفتن هزینه ی سایر قسمت های سفر نیز باشید#تایسیز

نوع سفر:
تاریخ سفر: