Close
حمام خرم سلطان
Mostafa
نقدها:
گزارش
حمام خرم سلطان
توصیه شده توسط کاربر

این حمام در کنار مسجد ایاصوفیه واقع شده و یک حمام قدیمی اما درحال فعالیت هست.
ظاهر زیبا و قشنگی داره.

نوع سفر:
تاریخ سفر: