رستوران بزرگی (مهر و ماه)
Mosafer
نقدها:
گزارش
رستوران بزرگی
توصیه شده توسط کاربر

رستوران بزرگی رستورانی شیک و زیبا در مجتمع توریستی مهروماه میباشد که در طبقه دوم این مجتمع در کنار شهربازی کوچکی واقع شده است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: