Close
حمام خرم سلطان
Yannar
نقدها:
گزارش
حمام خرم سلطان
توصیه شده توسط کاربر

در شهر استانبول و در نزدیکی مسجد ایاصوفیه و مسجد احمد شاه واقع شده که هنوز هم کاربری خود را حفظ کرده و بعنوان یک مرکز ماساژ ترکی حرفه ای میشه ازش یاد کرد

نوع سفر:
تاریخ سفر: