Close
فلافل کلبه
ویدا مهین پو
نقدها:
گزارش
فلافل سرای لشگر آباد
توصیه شده توسط کاربر

یک اهواز است و یک لشکر آباد! جاذبه ای که خود به تنهایی بار جاذبه های دیگر شهر را به دوش می کشد.
لشکر آباد خیابانی است نزدیک فلکه دانشگاه که دو طرفش را فلافل فروشی و اغذیه فروشی ها احاطه کرده و شب های پر جنب و جوشی دارد. مقاومت کردن در برابر سلف سرویس های خوش آب و رنگ آن بی فایده است! از بین انبوه این فلافل فروشی های پاتوق همیگشی ما فلافلی کلبه است. جایی دنج و و کوچک که حوض کوچک وسط اتاق و تخت های دورتادورش محیط راحتی را برای صرف غذا فراهم می کند. یکی از نکات خوشمزه آن است که هر تعداد فلافل خواستید می توانید در ساندویچ خود قطار کنید و با سلیقه و ذائقه خودتان آن را غرق سالادها و ترشی های لذیذ سلف سرویس کنید! اگر هم دوست دارید همه را تست کنید و ساندویج جا ندارد می توانید هر کدام را جداگانه در بشقابی همراه ببرید. در موقع حساب هر تعداد که بگویید فروشنده با کمال میل می پذیرد. این اطمینان شان را خیلی دوست دارم. در کل قیمت هر فلافل، با تمام مخلفات، 3000 تومان خواهد شد. اما لشگر آباد تنها ختم به فلافل نمی شود در این خیابان میتوانید سایر غذاهای سنتی خوزستان مانند حمیسه، کبه، سمبوسه را تست کنید.
لایحه مصوب لشکر آباد: جلوی هر رستورانی پارک کردید باید همانجا غذا بخورید در غیر این صورت باید ماشین تان را از آنجا بردارید و بروید! البته امیدوارم کم کم فکر پارکینگ برای این منطقه باشند و کلا تردد ماشین آنجا ممنوع شود.
آدرس: فلکه دانشگاه ، راسته فلافل فروش‌های لشکرآباد

نوع سفر:
تاریخ سفر: